MVO-Strategie


Het Strategy Trends onderzoek 2016 van Berenschot laat zien dat 60% van de CEO’s duurzaamheid (samen met digitalisering) bestempelt als een zeer belangrijk maat­schappelijk thema, dat regelmatig tot voortdurend aan de orde komt. Bijna iedereen ‘doet wel iets aan MVO’. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, anderzijds om incidenten voor te zijn en om te zorgen voor een positieve uitstraling. Klanten, medewerkers en investeerders hechten steeds meer waarde aan het duurzaamheidprofiel van organisaties en vragen ook regelmatig om zichtbare informatie over de MVO-inspanningen van een organisatie.

Vanwege de vele methodieken, richtlijnen en keurmerken is het voor organisaties moeilijk zijn zicht te krijgen op de meest relevante hulpmiddelen. Ook is het niet eenvoudig om te bepalen wélke duurzaamheidsonderwerpen van belang zijn, en wat u eraan kunt doen.

Diensten

Berenschot helpt organisaties met het opstellen van een overzichtelijke MVO-strategie. Daarbij identificeren we samen met u de juiste MVO-onderwerpen, betrekken we stakehol­ders en bepalen we een gestructureerde implementatie. Gecombineerd met een passende methodiek kan uw organisatie zo goede eerste stappen zetten in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het vertalen van uw duurzaamheidsambities in een MVO-strategie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • Wegwijzer Verduurzaming (FNLI): Berenschot heeft samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie de Wegwijzer Verduurzaming ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste thema’s en instrumenten ter verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Het biedt bedrijven inzicht in welke verduurzamingsthema’s voor hen van belang zijn, waar zij zelf staan, wat mogelijke vervolgstappen zijn en wie daarbij kan helpen.
  • NRK-bedrijven ondertekenen MVO-verklaring: Berenschot hielp leden van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) met hun MVO-zelfverklaring. Deze verklaring is gebaseerd op de ISO 26000 en beschrijft doelen, inspanningen en prestaties op het gebied van MVO.
  • ISO 26000 bij Blycolin: Berenschot hielp Blycolin bij het professionaliseren van de MVO-inspanningen aan de hand van ISO 26000, inclusief een zelfverklaring, vanwege de mogelijkheid tot maatwerk en het internationale karakter. Vervolgens hielp Berenschot in vijf gestructureerde stappen de richtlijn in te voeren en de zelfverklaring te schrijven.
  • Duurzaamheidsdialoog bij Dobla: Om de duurzaamheidsprestaties van Dobla duidelijk en onderscheidend naar klanten van dit bedrijf te communiceren, zette Berenschot de duurzaamheidsdialoog in. Met deze gestructureerde methodiek werden de duurzaamheidsprestaties en ‑ambities van Dobla zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Aan de hand hiervan vervaardigde Berenschot een rapportage en een infographic, met daarin een onderbouwing van de prestaties en ambities van Dobla op het gebied van duurzaamheid.