Smart Cities


Steden worden in groeiende mate geconfronteerd met structurele uitdagingen omtrent transport, energieverbruik, de gebouwde omgeving en de zorg. Overheden staan voor de uitdaging om de kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl daar steeds minder middelen voor zijn. Deze ontwikkelingen sporen aan tot een grootschalige integrale aanpak, waarbij draagvlak en kennisdeling essentieel zijn.

Overheden staan voor de uitdaging de kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl daar steeds minder middelen voor zijn. Deze ontwikkelingen sporen aan op een grootschalige integrale aanpak, waarbij draagvlak en kennisdeling essentieel zijn.

Services

Door jarenlange expertise en innovatieve samenwerkingsmethoden biedt Berenschot geïntegreerde oplossingen rondom Smart Cities als antwoord op deze complexe vraagstukken.

Verschillende partijen bedoelen iets anders met een Smart City, afhankelijk van hun vakgebied. Voor de een staat de reductie van energie en CO2-uitstoot centraal, een ander focust op verbeterde logistiek of een slimme herinrichting van een industrieel gebied. Ondanks verschillende doelstellingen, omvatten Smart City-concepten overkoepelende eigenschappen:

  1. De wil om efficiënter te werken en daarmee energie, grondstoffen, tijd of kosten te besparen.
  2. Dat kan niet zonder een vergaande, geïntegreerde samenwerking tussen diverse sectoren (zoals ICT, transport, energie en bouw) en verschillende domeinen (overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en bewoners). Binnen organisaties is Smart Cities een thema dat álle afdelingen aangaat, zie ook de Multiple Helix.

smart cities - multiple helix

  1. Er is volop ruimte voor bottom-up oplossingen en co-creatie.
  2. Technologie is de tool om een geïntegreerde aanpak en co-creatie te realiseren.

Dé Smart City bestaat (nog) niet; goede ervaringen met deelcomponenten van de Smart City wel. En die zijn voor iedere transitie van belang. Berenschot begeleidt multi-stakeholder trajecten (inclusief aanbestedingen). Onze expertise is het stimuleren van stakeholder participatie. Naast crowdsourcing en co-creatie, vragen onze cliënten specifiek voor de Alliantie fabriek ® om draagvlak onder verschillende doelgroepen te genereren.
Thema's

Klantcases

smart cities