Operational Excellence


Op ieder potje past een dekseltje, maar niet elk dekseltje past op ieder potje. Organisaties zijn uniek en moeten onderscheidend zijn op de markt. Operational Excellence helpt daarbij, maar vaak focussen organisaties daarbij te eenzijdig op kostenreductie. Terwijl de theorie van verbetermethoden uitgaat van het creëren van klantwaarde en het leveren van de juiste kwaliteit. Dit door methodisch te kijken naar Operational Excellence, zoals met Lean en Six Sigma, maar ook door aandacht voor houding en gedrag. Wellicht hebt u op dit vlak al stappen gezet, maar bent u ook tegen obstakels aangelopen.

Inhoud én proces
Berenschot helpt al bijna 80 jaar organisaties met het verbeteren van hun prestaties. Gaandeweg hebben we een aantal belangrijke succesfactoren ontdekt. Bijvoorbeeld dat verbeterpotentieel alleen duurzaam te realiseren is door gelijktijdig aandacht te schenken aan inhoud én proces. Wij benaderen de inhoudelijke kant met adviseurs die verstand hebben van de sector, het product en het proces. Hierbij hanteren we een integrale aanpak, met de klant- en organisatiedoelstellingen (zie ook strategieontwikkeling) als uitgangspunt. We kijken daarbij naar product, primair proces (hierbij kijken we ook naar de impact van digitalisering en robotisering), besturing, organisatie (zie ook organisatieontwerp en -inrichting) en informatievoorziening. De proceskant steken we in via co-creatie. We betrekken medewerkers en leidinggevenden, soms ook in spelverband, bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Dit door opleiding - zo veel mogelijk in de praktijk -, coaching en begeleiding van leidinggevenden (zie ook leiderschapsontwikkeling) en sturing op gewenst gedrag van medewerkers (zie ook verandermanagement).

Oplossing én implementatie
Op basis van beschikbare methodieken als Lean Management, Six Sigma, Business Process Redesign, Agile, Scrum, etc. ontwikkelen we een aanpak op maat voor uw situatie. Zo komen we tot verbeteringen die ook echt werken. Daarbij adviseren we niet alleen over mogelijke oplossingen, maar werken we ook mee aan de implementatie ervan en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. We blijven tot het werkt!

Benieuwd hoe groot het verbeterpotentieel binnen uw organisatie is? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Operations Berenschot: continu verbeteren, blijven vernieuwen

Adviseurs