Operational Excellence


Operational Excellence; steeds belangrijker

Operational Excellence wordt steeds belangrijker. Immers, de noodzaak om excellent te presteren neemt toe. De eisen die aan uw in- en externe dienstverlening worden gesteld, zijn dynamisch, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving. En de eisen worden ook steeds hoger. Het moet beter, meer, sneller en als het even kan ook nog tegen lagere kosten.

Ondertussen veranderen veel werkprocessen in rap tempo door toenemende en steeds slimmere automatisering. Ook concurreert u steeds vaker met soms onverwachte nieuwe spelers binnen, maar ook in toenemende mate buiten Nederland.

Berenschot helpt organisaties al bijna 80 jaar bij het verbeteren van hun prestaties. Oftewel: tegen minimale kosten, in zo min mogelijk tijd, maximale toegevoegde waarde te bieden. Veelvoorkomende uitdagingen bij onze opdrachtgevers zijn:

 • Klanten verhogen hun eisen: het moet sneller en goedkoper
 • Tegelijkertijd is er minder financiële ruimte, terwijl er méér moet gebeuren
 • Daarnaast staan betrouwbaarheid en flexibiliteit onder druk
 • In de organisatie is veel aandacht voor brandjes blussen, maar te weinig tijd voor structurele verbetering
 • De doelstellingen staan op papier, maar leven nog niet binnen de organisatie
 • Het vasthouden van gerealiseerde verbeteringen verloopt moeizaam


Operational Excellence als integrale aanpak

U bent niet de enige die met deze uitdagingen te maken heeft. De vraag is hoe u die het beste kunt aangaan. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van Operational Excellence hebben we een aantal belangrijke succesfactoren ontdekt. Bijvoorbeeld dat verbeterpotentieel alleen duurzaam te realiseren is door gelijktijdig aandacht te schenken aan de inhoud (de structuur en inrichting) en de weg ernaar toe (het proces van verandering).

Een organisatie is dus niet als losse delen te beoordelen, er is een integrale aanpak nodig. Met de klant- en organisatiedoelstellingen als uitgangspunt kijken we naar het geheel van uw product, uw primair proces, uw besturing, uw organisatiestructuur en de informatievoorziening.

Ons uitgangspunt daarnaast is dat Operational Excellence alleen te realiseren is in nauwe samenwerking met de organisatie. Daarom betrekken we medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Denk aan het samen bedenken en inrichten van de gewenste situatie (in workshopvorm), opleiding - zo veel mogelijk in de praktijk -, coaching en begeleiding van leidinggevenden en sturing op gewenst gedrag van medewerkers. Dit doen we bij voorkeur op een interactieve manier, bijvoorbeeld in spelvorm.

Lean, Six Sigma, Agile... wat is de beste methode?

Elke organisatie is uniek, daarom hebben we geen standaard aanpak voor Operational Excellence. De methodiek is niets meer en niets minder dan een effectief middel om uw doelen te realiseren. Gezamenlijk komen we tot een aanpak die werkt voor uw organisatie, op basis van beschikbare methodieken zoals Lean Management, Six Sigma, Business Process Redesign, Agile, Scrum, etc. Zo ontstaan verbeteringen die ook echt werken en passen in uw praktijk. Daarbij adviseren we niet alleen over mogelijke oplossingen, maar werken we ook mee aan de implementatie ervan en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. We blijven tot het werkt!

Operational Excellence; wat levert het u op?

Operational Excellence projecten die we doen hebben voor onze opdrachtgevers onder andere geresulteerd in:

 • Verhoogde klanttevredenheid
 • Lagere operationele kosten
 • Hogere baten
 • Méér productie met minder middelen (lagere voorraden, hogere productiviteit)
 • Kortere doorlooptijden, hogere leverbetrouwbaarheid en de mogelijkheid flexibeler in te spelen op klanteisen en –wensen

We zien ernaar uit om deze resultaten ook samen met u te realiseren! Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Operational Excellence? Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak.

Operations Berenschot: continu verbeteren, blijven vernieuwen

Adviseurs