Operational excellence


De operatie is het hart van uw organisatie

Hebt u moeite groei te realiseren met bestaande middelen en staat ook de winstgevendheid onder druk? Wilt u niet langer brandjes blussen, maar structurele verbetering? Leven de doelstellingen nog niet binnen de organisatie of is het lastig gerealiseerde verbeteringen vast te houden? Berenschot helpt organisaties al 80 jaar hun prestaties te verbeteren. Tegen minimale kosten, in zo min mogelijk tijd, maximale toegevoegde waarde bieden. Oftewel: operational excellence.

De eisen aan de in- en externe dienstverlening van organisaties worden continu hoger. Het moet beter, meer, sneller en als het even kan ook nog tegen lagere kosten. Daarnaast zorgt veranderende wet- en regelgeving ook voor extra aanpassingen en druk op de operatie. Het beheersen en continu verbeteren van uw processen – operational excellence is dan ook een must. Uit recent onderzoek blijkt dat operational excellence en lean management, naast digitalisering, zeker tot 2030 cruciaal blijft voor het succes van organisaties.

Ontwerpen en verbeteren

Het primaire proces kan vrijwel altijd beter. Door middel van continue verbetertrajecten of een geheel nieuw proces ontwerp. Berenschot helpt productiebedrijven, energiebedrijven en zorginstellingen hun operational excellence strategie vorm te geven met de volgende instrumenten:

  • Benchmark & productiviteit: we meten en analyseren uw productiviteit, vergelijken dit met die van uw concurrenten en identificeren en realiseren op basis daarvan samen met u de cruciale verbeteracties.
  • Continu prestaties verbeteren: we helpen u met het opzetten en invoeren van verbeterprogramma’s voor de operationele aansturing. Dit door het inrichten, implementeren en optimaliseren van prestatie-, capaciteits- en verbetermanagement.
  • Logistieke besturing & lay-out: op basis van uw producten, diensten en processtappen definiëren we een optimaal besturingsconcept voor uw primaire proces en zetten we een verbeterde fysieke lay-out neer.
  • Organisatieontwerp en -inrichting: we ondersteunen u bij het inrichten van uw organisatie zodat organisatiestructuur, besturing en informatievoorziening aansluiten op uw operatie.

Productiviteitsverbetering in de industrie, energie en zorg

Onze wortels liggen in de Twentse textielindustrie. We beschikken over decennialange ervaring met operational excellence in de industrie (Stork en Fokker waren een van onze eerste klanten) en ook binnen de energiesector en in de zorg. Zo verbeteren we de productiviteit van talloze onderhoudsorganisaties aan de hand van tijdstudies en ontwerpen we nieuwe logistieke besturingsconcepten en lay-outs voor allerlei fabrieken. Bij netbeheerders en infra-aannemers introduceren we verbeterprogramma’s en implementeren we capaciteitsmanagement. Bij tal van zorginstellingen doen we werklastanalyses en optimaliseren we het zorgproces.

Nauwe samenwerking

Operationele verbeteringen zijn alleen te realiseren in nauwe samenwerking met de organisatie. Daarom betrekken we medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Denk aan het samen bedenken en inrichten van de gewenste situatie (in workshopvorm), opleiding - zo veel mogelijk in de praktijk -, coaching en begeleiding van leidinggevenden en sturing op gewenst gedrag van medewerkers. Dit doen we bij voorkeur op een interactieve manier, bijvoorbeeld in spelvorm.

Passende verbeteringen

Elke organisatie is uniek. Gezamenlijk komen we tot een aanpak voor uw operational excellence strategie waarmee u effectief uw doelen kunt realiseren. Zo ontstaan verbeteringen die echt werken en passen in uw praktijk. Naast het adviseren over mogelijke oplossingen, werken we ook mee aan de implementatie ervan en nemen we daarin onze verantwoordelijkheid.

Aan de slag?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het verbeteren van uw operatie? En uw klanten meerwaarde bieden door operational excellence? Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak.

Pijlers

Benchmark productiviteit

Operational excellence: benchmark productiviteit

Continu prestaties verbeteren

Verbeteren met operational excellence

Logistieke besturing & lay-out

Logistiek besturing en layout

Organisatie-ontwerp

Organisatieontwerp en operational excellence

Operations Berenschot: continu verbeteren, blijven vernieuwen

Adviseurs