Benchmark productiviteit


Uw organisatie verandert voortdurend. Nieuwe werkwijzen, productieconcepten en methodes verbeteren uw werkprocessen. Maar hoe efficiënt en effectief zijn uw medewerkers? Worden zij niet onnodig belast met administratie, overleg en ‘zoekwerk’, activiteiten die geen waarde toevoegen? En welk effect heeft dit op hun motivatie?

Gemiddeld genomen voert een medewerker maar ongeveer de helft van zijn of haar tijd handelingen uit die direct waarde toevoegen. Door het slimmer organiseren van planning, werkvoorbereiding en organisatie is dit te verbeteren tot circa 70%!

Productiever in drie stappen

 1. Analyse van de productiviteit. Voor het snel, effectief en efficiënt analyseren van de tijdsbesteding van uw medewerkers gebruiken wij een zelf ontwikkelde app die draait op zowel IOS als Android. De gegevens worden digitaal geregistreerd, eventueel met foto’s en opmerkingen. Meten kunt u zelf of door ons laten doen.
 2. Vergelijking van uw productiviteit met die van concurrenten. Met onze benchmark productiviteit vergelijken wij uw resultaten met die van andere bedrijven. Dit gebeurt op basis van een groot aantal metingen in onder meer de maakindustrie, technische dienstverlening, publieke sector en zorginstellingen.
 3. Identificatie verbeteracties. Aan de hand van de resultaten van de analyse en de benchmark productiviteit identificeren we samen met u de cruciale verbeteracties voor uw organisatie. Zo kunt u gericht aan de slag met het verbeteren van uw werkprocessen en uw productiviteit.

Productiviteitsverbetering in de praktijk

Berenschot heeft ruime ervaring met productiviteitsverbetering. Of het nu om een fabricageproces gaat of om een dienstverleningsproces, wij hebben altijd een methode die het juiste inzicht geeft. En met dat inzicht kunt u verbeteren. Hierna volgen enkele praktijkvoorbeelden ter illustratie van onze aanpak.

Maakindustrie

 • Tijdstudie engineering & projectmanagement bij machinebouwer
 • Productiviteitsverbetering van een wereldspeler in vliegtuigonderhoud
 • Continu verbeteren met behulp van tijdstudies bij een oppervlaktebehandelaar
 • Productiviteitsverbetering bij onderdelenproducent in de hightech industrie

Technische dienstverlening

 • Tijdstudie en continu verbeteren bij een infrabedrijf
 • Tijdstudie bij een installatiebedrijf

Publieke sector/Zorg

 • Objectieve en gedragen werklastmeting bij een semipublieke organisatie
 • Optimaliseren doelmatigheid en doeltreffendheid bij een instelling in de gehandicaptenzorg

Klant aan het woord

De productiviteit werd inzichtelijk gemaakt met een meting op de monteurs in de uitvoering. Voor zaken die de productiviteit belemmerden, zijn verbeterprojecten bedacht en uitgevoerd. Deze waren gericht op de ondersteunende activiteiten (logistiek, planning en werkvoorbereiding). Het resultaat: een doorlooptijdverkorting van 30%. Niet alleen was de uitvoeringsorganisatie productiever, ook kon uitbesteed werk weer worden ingenomen. Dit tezamen leidde tot een substantiële verbetering van de brutomarge.”

Meer weten?

Benieuwd hoe u de productiviteit binnen uw organisatie kunt vergroten? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!