Continu prestaties verbeteren


Organisaties zijn voortdurend bezig om hun operationele prestaties te verbeteren. Iedere dag streven ze naar een hogere klanttevredenheid en kwaliteit, kortere doorlooptijden en een verbeterd rendement. Voor het verbeteren van dit zogeheten operationeel management biedt Berenschot uw organisatie een aanpak op maat.

Continu prestaties verbeteren in drie stappen

  1. Prestatiemanagement. Goede prestaties komen niet vanzelf. Eerst is het zaak doelstellingen vast te stellen en deze te vertalen naar alle organisatieniveaus. We maken doelstellingen meetbaar en borgen de rapportage van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Bovendien zorgen we samen met betrokkenen dat op basis van deze prestaties het proces en de betrokken organisatiedelen worden aan- en bijgestuurd. Dit aan de hand van intensieve begeleiding en coaching.
  2. Verbetermanagement. Om het verschil tussen doel en realisatie te overbruggen, helpen wij organisaties verbeteringen te managen op basis van de zogeheten de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus en dit te borgen in het proces. Dat gebeurt op basis van methodieken zoals Lean Management, Six Sigma, Business Process Redesign, Agile en Scrum.
  3. Capaciteitsmanagement. Door vraag en aanbod van capaciteit met elkaar in evenwicht te brengen, wordt overbezetting en onderbezetting geminimaliseerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een dergelijk effectieve en efficiënte inzet van capaciteit helpt om klantafspraken na te komen, arbeidsproductiviteit te verhogen en productiekosten te minimaliseren.

Berenschot adviseert niet alleen over het continu verbeteren van prestaties, maar we werken ook direct mee aan de implementatie van mogelijke oplossingen in uw organisatie. Gezamenlijk komen we altijd tot een aanpak die werkt in uw context.

Praktijkvoorbeeld continu prestaties verbeteren

Voor een infrabedrijf identificeerde Berenschot verbeterprojecten en zetten we een verbeterprogramma op. Hierbij implementeerden we capaciteitsmanagement en begeleidden we projecten om de inrichting en bevoorrading van de bedrijfsbus te verbeteren. Lees meer in het blog.

Meer weten?

Benieuwd hoe u de operationele prestaties van uw organisatie kunt verbeteren? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!