Hoogtepunten 2018 - Industrie en Field Services


Het afgelopen jaar heeft Berenschot mooie projecten voor klanten mogen uitvoeren, waar u in onderstaande interactieve afbeelding meer over leest. Een groot deel ervan hangt samen met schaarste aan (technisch) personeel. De economie draait op volle toeren en HR-afdelingen maken overuren om medewerkers te behouden dan wel te werven. In dit licht vormen productiviteit en lean eveneens belangrijke thema’s. Immers, hoe effectiever en efficiënter het werkproces, hoe minder personeel je nodig hebt voor hetzelfde werk. Voorafgaand aan dit hele proces is het zaak dat bedrijven strategische keuzes maken rond markten, producten en diensten. Ook dat helpt om de capaciteit optimaal te benutten.

Herkenbare vraagstukken waar u weleens over zou willen praten met een expert? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Benieuwd naar de visie van Berenschot? Lees dan de blog ‘Bepaal je speelveld en speel het spel slim’ van Joes Wigman!

Image Map Industrie en Field Services Synergie tussen twee concerndochters Maken en kick-starten van een strategie Benchmark kostenniveau en toets businessunitstructuur Verandering bij onderhoudsafdeling Productiviteits- verbetering in de uitvoeringsorganisatie Productiviteitsanalyse van engineering- en projectmanagement Effectiviteitsverbetering van de engineering-organisatie Programmamanagement hightech cluster

Hotspots

Verandering bij onderhoudsafdeling

De onderhoudsafdeling in kwestie kampt al jaren met een grote werkachterstand. Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, de productiviteit is laag, bezetting en bemensing wijzigen regelmatig, en wantrouwen bemoeilijkt de samenwerking met de operatie.

Productiviteits- verbetering in de uitvoeringsorganisatie

Het onderhavige waterbedrijf heeft hoge ambities ten aanzien van klant- en medewerkerstevredenheid. Tegelijkertijd wordt het bedrijf geconfronteerd met een stijgende investeringsopgave, schaarste aan technisch personeel, hoge werkdruk onder medewerkers en onvoldoende grip op de operationele prestaties.

Effectiviteitsverbetering van de engineering-organisatie

Een producent van industrieel gas met een eigen Europese engineering-organisatie kampte met grote werkdruk. Ook bestond het gevoel niet effectief te opereren en dat de operatie, die door heel Europa verspreid zat, geen controle had over de engineering-activiteiten.

Benchmark kostenniveau en toets businessunitstructuur

Na verplaatsing van de productieactiviteiten naar Oost-Europa en de ontwikkelingen van het online verkoopkanaal, piept en kraakt de organisatie onder de groeiende omzet.

Productiviteitsanalyse van engineering- en projectmanagement

Een snelgroeiend internationaal bedrijf dat complete logistieke behandelingssystemen bouwt kan onvoldoende meegroeien met de marktvraag. De engineering-afdeling is een bottleneck in het productieproces.

Maken en kick-starten van een strategie

Een fabrikant van fietsverlichting wil de controle over de organisatie in zijn internationale context vergroten. Dit omdat door overnames het operationele speelveld van de organisatie de laatste jaren sterk gegroeid en geïnternationaliseerd is.

Synergie tussen twee concerndochters

Twee zusterorganisaties binnen een concern oriënteren zich op nauwere samenwerking vanwege een vergelijkbaar portfolio aan producten en dienstverlening, zij het in zeer verschillende marktsegmenten. De beoogde synergie moet leiden tot een beter rendement door het gebruik van best practices in beide bedrijven.

Programmamanagement hightech cluster

Noord-Nederland kent veel hightech bedrijvigheid. Vijf jaar geleden hebben zes bedrijven een eerste stap gezet om te gaan samenwerken op het gebied van technisch talent en het verankeren van bedrijven in de regio.