Operational excellence betekent continu excellente processen blijven verbeteren


Steeds meer bedrijven zien operational excellence niet meer zozeer als kostenbesparingsstrategie, maar als voorwaarde om te kunnen concurreren op de markt. Klanten worden immers
steeds veeleisender. Ze willen sneller en beter geïnformeerd worden en tegen steeds lagere prijzen duurzame producten kopen (1). Dit artikel behandelt een methodiek voor de operational improvement-kant van operational excellence.

U kunt het gehele artikel rechts downloaden.