Lira, The Operational Excellence Management Game


De LIRA manufacturing Game is een management game bedoeld om inzicht te verschaffen in (her) ontwerp van bedrijfsprocessen, logistieke besturingsconcepten en management accounting. De LIRA game is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en Berenschot. Het spel wordt gebruikt voor bedrijven en opleidingsinstituten. Het spel is de afgelopen jaren al meer dan 100 keer gespeeld.

Lira, wat is het?

 • Het Berenschot Lira-spel is een interactieve ‘life’ simulatie van een bedrijf.
 • In dit spel ervaren deelnemers hoe het is om samen met collega’s problemen te (h)erkennen, te analyseren, op te lossen en te implementeren binnen gestelde randvoorwaarden. Geen eenvoudige opgave!
 • U maakt kennis met operationalexcellence, leansix sigma methoden, strategie implementatie en BPR
 • Teambuilding én proces verbeteren

Lira, hoe werkt het?

 • Bedrijfssimulatiespel voor 10 tot 15 personen
 • Autofabrikant (LEGO-onderdelen) met alle relevante afdelingen in de keten die een rol in het spel krijgen van leverancier tot de klant
 • Workshop van 4 tot 8 uur
 • Begeleiding door 2 Berenschot-adviseurs

Lira, waarom zouden wij dit spelen?

 • Leren om buiten gevestigde kaders (ingeslopen regels, procedures en organisatie-indelingen) te denken
 • Ideaal als kick-off bij een belangrijk project
 • Zeer geschikt voor teambuilding
 • Instrument om lean en andere managementmethodieken te doorleven
 • Reflectie op de manier waarop medewerkers dagelijks werken
 • Hét spel om de Plan-Do-Check-Act besturingscyclus te ervaren

Knipsel


Quotes

'Doordat we steeds intensiever met elkaar terugkoppelden, vond er een betere afstemming plaats'
(MCB Holding)

‘Iedereen is behoorlijk met zijn neus op de feiten gedrukt’
(Thales)

‘If this was real life, I had already quit this job!’
(DSM)

LIRA