Logistieke besturing & lay-out


Stokt uw productie, is uw doorlooptijd te lang of uw voorraadwaarde te hoog? Dan kan het de moeite waard zijn om uw productieproces eens grondig onder handen te nemen. Niet de kleine operationele verbeteringen, maar terug naar de tekentafel.

Berenschot heeft veel ervaring met het herontwerpen van productieprocessen. Op basis van uw producten en processtappen zijn we in staat een optimaal logistiek besturingsconcept te definiëren en een verbeterde lay-out neer te zetten. Wat ons betreft gaan die twee altijd hand in hand.

Product als uitgangspunt

Allereerst analyseren wij uw product: wat zijn de klanteisen, wat mag de doorlooptijd zijn, hoe belangrijk is de kostprijs, wat is de typische seriegrootte waarmee producten worden afgenomen, kunnen producten modulair worden opgebouwd? Ook bekijken we de stappen van het productieproces: wat zijn de in- en omsteltijden, moet je altijd eerst frezen voordat je gaat harden, op welke machines kun je met deze precisie frezen? Als we het product en de bijbehorende eisen helder hebben, proberen we te clusteren: welke productcategorieën zou je op dezelfde wijze willen aansturen? Een radicaal andere denkwijze, die significante verbeteringen oplevert.

Logistieke besturing op basis van productgroepen

Op basis van de geïdentificeerde productgroepen bedenken we het beste besturingsconcept (make-to-stock, make-to-order, assemble-to-order) en bepalen we de exacte plaats van het klantorderontkoppelpunt (KOOP). Ook maken we keuzes ten aanzien van delen van het productieproces. Denk aan het maken van subassemblies op basis van kanban of produceren op basis van het POLCA-principe.

Operationeel, tactisch en strategisch niveau

Naast een besturingsconcept op operationeel niveau, ontwerpen we ook de besturing op tactisch en strategisch niveau. Wanneer het bad overstroomt, is het niet alleen belangrijk hard te dweilen, maar ook om direct de kraan dicht te draaien. Daarom geven we antwoord op vragen als: op basis waarvan sluiten we raamcontracten af, welke machinecapaciteit mag sales wel en niet verkopen en op basis van welke criteria maken we een master production schedule (MPS)?

Logistieke-besturing-layout

Voorbeeld van een logistiek besturingsconcept

Een lay-out moet altijd volgen uit het logistieke besturingsconcept

Een fabriekslay-out lijkt niet altijd even belangrijk, maar is dat wel. Een heldere lay-out stimuleert de doorstroming. Wanneer iemand de fabriekshal inloopt moet direct duidelijk zijn hoe producten zich door de fabriek verplaatsen. Een lay-out ontwerpen we altijd op basis van de geïdentificeerde productgroepen en de bijbehorende besturingsconcepten. We bepalen niet hoe breed de rekken van iedere voorraadkast moeten zijn, maar wel of het verstandig is de afdeling bankwerken te splitsen in een cel binnen de productgroep frames en de productgroep componenten.

Geïnteresseerd?

Benieuwd wat een grondige herziening van uw productieproces oplevert? Neem dan contact op met Joes Wigman. Hij loopt graag met u een rondje over de vloer.