Berenschot anno nu: tijdmetingen door middel van apps

Gepubliceerd op 3 november 2016

Berenschot doet al meer dan 75 jaar waar zij goed in is, maar nu door middel van apps. Berenschot is groot geworden door tijdsstudies in de textielsector!

Binnen Berenschot is de groep Business Process Improvement de groep waar u terecht kunt met vragen rondom het verbeteren en vernieuwen van primaire processen, innovatie en duurzaamheid. Middelen om hiermee aan de slag te gaan zijn tijdstudies en Multi Moment Opnamen. Beide kunnen gebruikt worden om processen te optimaliseren of en om de productiviteit te verhogen.

  • Bij een tijdstudie wordt gekeken naar tijdsbesteding aan bepaalde werkzaamheden, om inzicht te krijgen in tijdsbesteding in een bepaalde periodetijd
  • Door middel van een Multi Moment Opname kan op basis van steekproeven de tijdsbesteding van personen, apparatuur of machines zeer nauwkeurig (statistisch en objectief) in kaart worden gebracht.
  • Voorheen werden deze studies vaak met de hand, met stopwatches en of turflijsten uitgevoerd. Nu merken wij dat er nog steeds veel vraag is naar deze middelen om inzicht te krijgen in de performance. Om deze studies minder tijdrovend/en of door onze klanten zelf te laten uitvoeren, hebben wij hiervoor twee apps laten ontwikkelen.

De tijdstudie applicatie is ontwikkeld zodat gedurende een bepaalde periode de tijdsbesteding van verschillende activiteiten van een persoon kunnen worden bijgehouden door enkel aan te klikken met welke activiteit de persoon op dat moment start. Aan het einde van de dag wordt de meting automatisch verzonden.

In de huidige tijd is de vraag om applicaties en visualisaties groter dan ooit. Wij hebben er daarom voor gekozen een applicatie te laten ontwikkelen die handzaam is, mogelijkheid biedt foto’s te maken en op te slaan, locatie en routing bijhoudt en die op een tablet draait (maar kan ook op een telefoon).

De applicatie is voor een klant ontwikkeld en op haar proces gebouwd. Door een framework te hanteren waarmee de processen en stappen gemakkelijk zijn aan te passen, is het een zeer bruikbare en generieke applicatie geworden.

Nadat alle metingen zijn uitgevoerd kan de analyse beginnen: wat hebben wij gemeten en wat zijn de verbeteringen die erbij horen!

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over deze apps, neem dan contact op met Joes Wigman, 06 13 00 06 14.