Operational Excellence in Field Services


Veranderen is lastig. Het kost tijd, geld en vaak veel energie. Maar het is ook noodzakelijk, als u de kwaliteit van uw dienstverlening wilt verhogen, meer wilt produceren en de winst wilt zien stijgen.

Berenschot helpt u veranderingen door te voeren en te borgen – in de put, de bus, kantoor en op de vloer (jpg, 2.1 MB). Veranderingen gericht op productiviteit, doorlooptijd of kwaliteit die ervoor zorgen dat uw klanten nog beter bediend worden. Uw prestatieverbetering staat voorop.

Talrijke uitdagingen

De wereld van field service organisaties verandert snel en de uitdagingen zijn talrijk. Zo moet er in het kader van de energietransitie veel werk worden uitgevoerd, terwijl er een structureel tekort aan technisch personeel is. Tegelijkertijd willen field service organisaties transformeren naar een klantgedreven serviceorganisatie met een effectieve en duurzame bedrijfsvoering, lage operationele kosten en tevreden medewerkers. Digitalisering, agile en datagedreven werken bieden hiervoor volop kansen, maar het is lastig om deze daadwerkelijk te verzilveren in de operatie.

Operational Excellence

Operational Excellence kan u helpen de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden. Berenschot biedt u hiervoor de volgende handvatten:

  • Organisatieontwerp en -inrichting. Laat processen, besturing, organisatiestructuur en informatievoorziening aansluiten op uw operatie. Denk aan belangrijke processen zoals asset management, inkoop, logistiek, werkvoorbereiding, planning en uitvoering.
  • Continu prestaties verbeteren. Gebruik verbeterprogramma’s voor de operationele aansturing. Bijvoorbeeld door het inrichten, implementeren en optimaliseren van prestatie-, capaciteits- en verbetermanagement op basis van de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus via methodieken zoals Lean Management, Six Sigma, Business Process Redesign, Agile en Scrum.
  • Productiviteitsverbetering. Identificeer en realiseer verbeteracties door de productiviteit van uw primaire proces te meten en te analyseren, en deze te vergelijken met die van uw concurrenten.

Effectieve verbeteringen

Doel is te komen tot verbeteringen die echt werken en passen in uw praktijk, zodat u uw doelen kunt realiseren. Hierbij volgen we een stappenplan van continu opnieuw meten, analyseren, ontwerpen en implementeren, op basis van de volgende punten:

  • Samen. Wij werken samen met u in alle lagen van de organisatie om de veranderingen door te voeren en te borgen. Bij de start is onze rol vaak wat groter, en gaandeweg leren wij uw organisatie de veranderingen zelf aan te pakken: voordoen, samen doen, zelf doen.
  • Feitelijkheid. We vormen ons een beeld op basis van feiten. Die verzamelen we uit beschikbare data, interviews, een Hands-on-Tool-Time meting en/of een procesanalyse.
  • Analyse en ontwerp. De feiten koppelen wij aan onze expertise, ervaring en benchmarkgegevens. Zo onderbouwen we de verbeteringen.
  • Uitvoeringsplatform. De verbeteringen worden in kleine groepen samen met u geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Zo creëren we draagvlak en beweging.
  • Leren door te doen. Na de implementatie leert uw organisatie door te doen. De resultaten worden gemonitord aan de hand van KPI’s en performance.

Praktijkcase

Ter illustratie van onze werkwijze bij utiliteitsbedrijven elektriciteit, gas en water, installatiebedrijven, aannemers en technische dienstverleners leest u in deze klantcase hoe we bij een energienetwerkbedrijf 1 uur extra Hands-on-Tool tijd per dag creëerden door slimmer te gaan werken.

Ook continu verbeteren?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over de verbetermogelijkheden binnen uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 030-2916872 of per mail.