Slimmer werken: 1 uur extra Hands-on-Tool tijd


Onze benchmark energie-infrabedrijven liet zien dat bij een van de energienetwerkbedrijven de productiviteit laag was en de verhouding directen-indirecten hoog. Dit is een indicatie voor een niet goed georganiseerd proces. Daarom zette Berenschot een programma op om continu verbeteren te borgen in de organisatie, de productiviteit te verhogen en de verhouding directen-indirecten te verbeteren.

Op basis van een Hands-on-Tool tijdmeting hebben we samen met de klant verbeterprojecten geïnitieerd, geselecteerd en uitgevoerd. Te denken valt aan capaciteitsmanagement, een serviceportaal, een schouwapp, optimalisatie van de businrichting en een reorganisatie. Hierdoor verbeterde de Hands-on-Tool tijd van 3,5 naar 4,5 uur  (totale verbetering operationele winst circa €20 miljoen per jaar). Ook daalde de verhouding directen-indirecten tot 9,5% op totale populatie.

HoT

Verbeterproject Serviceportaal

Uit de meting bleek dat monteurs iedere dag veel tijd kwijt zijn met het wachten op materiaal dat zij bestellen en ophalen bij het servicepunt. Een uitvoerder kwam met het idee om het bestellen en beheren van de voorraad grijpgoed in de bus door de monteur zelf te laten doen, via een aan SAP gekoppelde webwinkel. In korte tijd werd een webwinkel opgezet met de meest voorkomende artikelen. Daarna is deze uitgebreid naar een complete portal voor de monteurs, met daarin ook andere mogelijkheden zoals het bestellen van handgereedschap, PBM’s en seizoenskleding, het aanvragen van elektrisch gereedschap, inzicht in de status van de kleding (wasdatum) en elektrisch gereedschap (keurdatum) en informatie over de auto (QRC voor wassen, schade en tanken).

Het portaal resulteerde in een verbetering van de Hand-on-Tool tijd van 15 minuten per week. Dit komt overeen met een winst van ruim €500.000 per jaar!

serviceportaal