Productiviteitsverbetering met behulp van tijdstudies


Het verbeteren van de productiviteit maakt het mogelijk om meer te doen met dezelfde mensen. Dat is het uitgangspunt. Om dit succesvol te doen is inzicht nodig in de daadwerkelijke tijdsbesteding van die mensen. De tijdstudie van Berenschot biedt dat inzicht en brengt daarmee productiviteitsverbetering binnen handbereik.

Bij onze klanten komen wij onder andere deze uitdagingen regelmatig tegen:

  • De financiële resultaten blijven achter op de begroting
  • De uitvoerende organisatie blijkt niet toereikend, terwijl het op papier had moeten passen
  • Andere contractvormen vragen meer van medewerkers
  • Er heerst een cultuur van continu frustreren in plaats van continu verbeteren

Tijdstudie leidt tot échte productiviteitsverbeteringen

Het succesvol omdraaien van bovenstaande punten begint met inzicht in de daadwerkelijke tijdsbesteding van de medewerkers. En dat is precies wat de tijdstudie van Berenschot doet. Gedurende een bepaalde periode wordt via een app gemeten hoeveel tijd wordt besteed aan welke activiteiten. Zo worden indirecte activiteiten (verspillingen) in het proces zichtbaar gemaakt en gekwantificeerd waardoor verbeteracties kunnen worden bepaald om deze te elimineren. Daarmee is het een snelle, effectieve en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de productiviteit van de organisatie. En dit inzicht is essentieel om doeltreffend de productiviteit te verbeteren.

Benchmarking productiviteit Nederlandse industrie

Berenschot heeft ruime ervaring met het uitvoeren van tijdstudies. Deze ervaring biedt ons de mogelijkheid om uw resultaten goed te vergelijken met andere bedrijven. Onze benchmark productiviteit bevat namelijk een groot aantal metingen bij productiebedrijven, installatiebedrijven, utiliteitsbedrijven, aannemers en zorginstellingen. Zo bieden wij u niet alleen inzicht in uw eigen productiviteit, maar kunnen wij dit goed vergelijken met uw concurrenten. Bekijk de flyer over de benchmark productiviteit Nederlandse industrie voor meer informatie.

Dit is wat het u oplevert

U krijgt inzicht in uw productiviteit in vergelijking met de benchmark. En we identificeren de cruciale verbeteracties voor uw organisatie. Via een persoonlijke terugkoppeling helpen wij u richting te geven aan de productiviteitsverbetering en benoemen we samen de eerste concrete stappen. Dit is wat één van onze klanten vertelt:

De productiviteit werd inzichtelijk gemaakt met een meting op de monteurs in de uitvoering. Op zaken die de productiviteit belemmerden, zijn verbeterprojecten bedacht en uitgevoerd. Deze hadden een focus op de ondersteunende activiteiten (logistiek, planning en werkvoorbereiding). Het resultaat: Hands-on-Tool tijd verbetering met 30%. Hierdoor was de uitvoeringsorganisatie in staat productiever te zijn én kon uitbesteed werk weer worden ingenomen. Dit gezamenlijk leidde tot een substantiële verbetering van de bruto marge.”

Kunnen wij u helpen met onze tijdstudie?

Bent u benieuwd wat de tijdstudie voor uw organisatie kan betekenen? Lees dan voor meer informatie onze blogs en brochures, of neem direct contact op met Wouter Verbeek, w.verbeek@berenschot.nl of 06 50 96 45 43. Wij helpen u graag!