Organisatieontwerp en -inrichting


Het ABC voor organisatieontwerp

Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Voor het waarmaken van uw ambities, moet uw organisatie-inrichting aansluiten bij uw strategie, primair proces en eisen van stakeholders, bijvoorbeeld door uw activiteiten zo te organiseren dat de klant centraal staat. Of initiatief en samenwerking te stimuleren om verkokering tegen te gaan. Maar ook om uw organisatie meer agile te maken door zelfsturing of te werken aan de toekomstbestendigheid ervan.

Brede kijk op organisatie-inrichting cruciaal

De organisatiestructuur krijgt óf te weinig aandacht óf wordt te groots aangepakt. Vaak grijpt de directie naar behoorlijk zware interventies als kanteling van de organisatie. Ook bij minder omvangrijke organisatieproblemen. Organisatie-inrichting vergt echter een bredere kijk, die strategie en het gedrag van medewerkers in de praktijk met elkaar verbindt. Het ABC van een goed ontwerp kent drie basiselementen: arbeidsverdeling, besluitvorming en coördinatie.

Eenvoud boven overdaad

Berenschot ondersteunt u met een passend ontwerp dat aansluit bij de specifieke context van uw organisatie. Een organisatieontwerp dat we samen met u maken. Daarbij volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet, maar kijken we nuchter naar hypes. We prefereren eenvoud boven overdaad zodat het ontwerp flexibel is en ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen. Ontwerpen en veranderen gaan daarbij hand in hand. We zorgen dat het ontwerp daadwerkelijk tot leven komt binnen uw organisatie.

Wilt u weten hoe de optimale inrichting van uw organisatie eruitziet? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Webinar ‘Een aanpak voor zelfsturing & agile organiseren ontwerp je eigen Adhocratie’