Organisatieontwerp en -inrichting


Een organisatieontwerp dat past bij uw ambities

Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Voor het waarmaken van uw ambities, moet uw organisatieontwerp en -inrichting aansluiten bij de strategie, het primair proces en de eisen van stakeholders. Zo kunt u ervoor kiezen klanten meer centraal te stellen, verkokering tegen te gaan of zelfsturing en agility te stimuleren. Wij helpen u bij het kiezen en implementeren van een organisatieontwerp dat past bij uw ambities.

Het ABC voor organisatieontwerp

De organisatiestructuur krijgt óf te weinig aandacht, óf wordt te groots aangepakt. Dat is wat we veel zien. Directies zetten daarnaast vaak in op een kanteling van de organisatie. Ook bij minder omvangrijke organisatieproblemen. Dat is niet altijd noodzakelijk als je goed kijkt naar de strategie van je organisatie en het gedrag van medewerkers. Wij zorgen dat deze met elkaar worden verbonden. Daarbij kent een goed ontwerp voor ons slechts drie basiselementen: arbeidsverdeling, besluitvorming en coördinatie.

Eenvoud boven overdaad

Wij helpen u bij het kiezen van een passend ontwerp dat aansluit bij de context van uw organisatie. Daarbij volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet, maar kijken we nuchter naar hypes. We prefereren eenvoud boven overdaad, zodat het ontwerp flexibel is en ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen. Ontwerpen en veranderen gaan daarbij hand in hand. We zorgen dat het ontwerp ook daadwerkelijk tot leven komt binnen uw organisatie.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe de optimale inrichting van uw organisatie eruitziet? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Webinar ‘Een aanpak voor zelfsturing & agile organiseren ontwerp je eigen Adhocratie’