Strategie Realisatie Model


Grootschalige veranderingen in organisaties slagen lang niet altijd. Bijvoorbeeld omdat de verandering te eendimensionaal wordt aangepakt, met uitsluitend de implementatie van een nieuw systeem, een herstructurering of een cultuurtraject. Of omdat de verandering niet bestendigd wordt: de organisatie past wel de visie, structuur, processen & systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor implementatie.

Het Berenschot Strategie Realisatie Model (SRM) vergroot de slaagkans van veranderingstrajecten door de drie aandachtsgebieden van strategierealisatie te combineren met een duidelijke procesfasering: richten, inrichten & verrichten.

SRM model
Grofweg wordt een strategierealisatietraject doorlopen van ‘linksboven’ naar ‘rechtsonder’. Het is daarbij essentieel om continu alle drie de aandachtsgebieden voor ogen te houden. De organisatie-inrichting volgt uit de strategie via een vertaling in strategische doelstellingen en een inspirerend organisatieconcept. De stap naar verrichten wordt gezet via transparante besturingscycli en door de impact op medewerkers te operationaliseren en ontwikkeling te faciliteren.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Wij hebben duidelijk een nieuwe koers afgesproken, maar hoe zorg ik ervoor dat businessunits deze ook uitvoeren?
  • Hoe kunnen leidinggevenden medewerkers aanspreken op hun performance, zodat we wel steeds onze doelen halen?
  • Welke organisatiestructuur past het beste bij onze strategie om in meer geografische gebieden actief te zijn?
  • Op welke KPI’s moeten we sturen om onze strategie te realiseren?
  • Succesvol blijven in de toekomst vergt een andere houding en ander gedrag. Hoe kunnen we daarop sturen?
  • Wij willen performancemanagement invoeren, hoe doen we dat?
  • Hoe kunnen we meer (resultaten) uit onze organisatie halen?