Zelfsturing & agile organiseren


Een documentaire over het einde van de manager. ING die zijn IT-afdeling volledig met autonome teams laat werken, geïnspireerd door Google en Spotify. Gevestigde bedrijven die start-ups oprichten als innovatiemotor. Drie voorbeelden van zelfsturing, een ontwikkeling waar sommige organisaties al ver in zijn gevorderd, andere staan nog aan het begin. De redenen voor de transitie lopen uiteen: bezuiniging, meer verantwoordelijkheid voor medewerkers of de klant centraal. Werken in zelforganiserende teams blijkt te resulteren in hogere klanttevredenheid, meer betrokkenheid van medewerkers, lager ziekteverzuim en hogere productiviteit. Kan het invoeren of verder doorvoeren van een agile organisatie, gebaseerd op meer autonomie en zelfsturing van teams, uw organisatie iets opleveren? En zo ja, hoe pakt u dat aan?

Integrale aanpak

Berenschot hanteert voor meer zelforganisatie een integrale aanpak die aansluit bij de context. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar hoe zelfsturing in een team te implementeren is, maar ook aandacht besteden aan de aanpassing in de organisatie en HR-systemen. Onder meer aan de hand van de volgende vragen. Is de hoofdstructuur van de organisatie geschikt voor zelforganisatie? Hebben de teams voldoende invloed op het proces en het leveren van kwaliteit voor de klant? Staan de ondersteunende afdelingen ten dienste van het primaire proces? Is er prestatie-informatie op basis waarvan de teams kunnen sturen? En zijn HR-beleid en HR-instrumenten aangepast op meer zelfsturing van teams? Want de ervaring leert dat het invoeren van zelfsturing (squads) vaak een stevige begeleiding vraagt.

Heeft u vragen over de implementatie van zelfsturing in uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.