Organiseren van samenwerking


Op tal van maatschappelijke terreinen is innovatie noodzakelijk. Een voorbeeld als de energietransitie of de impact van zelfrijdende voertuigen in de openbare ruimte zijn hier goed voorbeelden van. De gevraagde innovatie kan alleen tot stand komen door het creëren van andere samenwerkingsrelaties tussen en binnen bedrijven, overheden, maatschappelijke ondernemingen en burgers. U staat hier als burger, maar ook als ambtenaar of als ondernemer middenin en werkt met uw partners over bestaande organisatie- en/of sectorgrenzen heen. Effectief samenwerken gaat niet vanzelf en vraagt om ervaring, inspiratie en kennis.

Samenwerken in allianties

Berenschot wil uw partner zijn bij het realiseren van complexe opgaven, programma's en allianties. Samen met u werken aan uw samenwerkingsopgave en/of het opstellen van een procesontwerp en/of roadmap. Hierbij maken wij gebruik van vernieuwende methoden en interventies, zoals de Alliantiefabriek en ontwikkelen we lerende en werkende netwerken. Daarvoor schakelen we ook met verschillende andere dienstverleners en kennisinstellingen. Zo blijven wij vernieuwen en kunnen wij ook u als partner inspireren en helpen bij uw samenwerkingsrelaties. Interesse in onze ervaringen of behoefte aan inspiratie? Of wilt u advies over het vormen van allianties? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs