Opleidingen en trainingen


Werken in processen, programma’s en allianties vraagt om een andere houding en de toepassing van nieuwe instrumenten en interventies.

Berenschot biedt diverse opleidingen en trainingen, waarin medewerkers kunnen oefenen met situaties en nieuwe instrumenten en/of de toepassing van interventies. Hierbij maken we een onderscheid tussen de trainingen gericht op kennis en vaardigheden en ontwikkelprogramma’s gericht op de houding en bewustzijn van medewerkers.

Trainingen

De trainingen zijn leertrajecten gericht op één of twee specifieke competenties. Voorbeelden hiervan zijn de training programmamanagement, training project/ procesmanagement en de training alliantiekunde.

  • Project/procesmanagement training en simulatie. Berenschot heeft een meerdaagse training en een simulatie ontwikkeld waarin ingegaan word op de project-/processturing van complexe projecten. Het doel van de training is I) om te weten en te ervaren wanneer projectsturing dan/wel processturing nodig is en II) te ervaren en bewust te worden van de omgeving waarin een project zich bevindt.
  • Ontwikkelingsgericht werken. Berenschot heeft een training / masterclass ontwikkeld gericht op de invoering van ontwikkelingsgericht werken. Het doel van de training is om i) gezamenlijk met een afdeling of groep professionals een gezamenlijk mindset te ontwikkelen wat ontwikkelingsgericht werken inhoud, ii) handvatten mee te geven om ontwikkelingsgericht te werken en iii) te oefenen met het interveniëren in projecten.
  • MGA Simulatie/training . Berenschot heeft een training/masterclass ontwikkeld gericht op de MutualGains benadering. Het doel van de training is deelnemers een effectieve probleemoplossingsaanpak voor onderhandelen aan te reiken. Met behulp van gezamenlijke begripsvorming en theorie wordt met de deelnemers gezocht naar een effectieve aanpak van onderhandelingen. De methodiek van MutualGains steunt op de ideeën van het HarvardNegotiation Project van Roger Fisher, William Ury en BrucePatton.

Ontwikkelprogramma's

De ontwikkelprogramma’s stellen wij gezamenlijk met de klant op, specifiek gericht op de veranderingsbehoefte van een afdeling of groep medewerkers. Deze ontwikkelprogramma’s bestaan uit diverse dagdelen en vragen om een actieve betrokkenheid van de medewerkers. De afgelopen jaren heeft Berenschot voor publieke en private organisatie, ontwikkelprogramma’s gebiedsgericht werken, publiekprivate samenwerking en ketenregie in het publiek-maatschappelijk domein georganiseerd.

  • Open Leergang Gebiedsgerichte ontwikkeling.
    Voor de professional die meer grip wil krijgen op zijn/haar handelen in gebiedsgerichte ontwikkeling heeft Berenschot in samenwerking met de WageningenAcademy een open leergang ontwikkeld. Het doel van de cursus Gebiedsgerichte Ontwikkeling is het versterken van de kennis, vaardigheden en gedrag die benodigd zijn bij de ontwikkeling en realisatie van gebiedsopgaven waarbij diverse projecten en betrokkenen vanuit verschillende disciplines betrokken zijn. Voor meer informatie kan je hiernaast de flyer downloaden en/of contact opnemen met Bram Brouwer,b.brouwer@berenschot.com.
  • Gebiedsgerichte ontwikkeling. In samenwerking met de Wageningen Academy heeft Berenschot voor Rijkswaterstaat een ontwikkelprogramma gebiedsgerichte ontwikkeling georganiseerd. Het doel van het ontwikkelprogramma Gebiedsgerichte Ontwikkeling is het versterken van de kennis, vaardigheden en gedrag die benodigd zijn bij de ontwikkeling en realisatie van gebiedsopgaven waarbij diverse projecten en betrokkenen vanuit verschillende disciplines betrokken zijn.
  • PPS-opleiding. Berenschot heeft een leergang ketenregie ontwikkeld, die gericht is op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en persoonlijke effectiviteit van de individuele ketenregisseur. In samenwerking met de Erasmus wordt deze leergang komend jaar gegeven aan de Erasmus Academy.