Quick Scan Vertrouwen


U maakt deel uit van een samenwerkingsverband, maar het contact tussen de partners verloopt moeizaam. Of u staat op het punt een samenwerkingsrelatie aan te gaan en wil er alles aan doen om het vertrouwen tussen u en uw partner te verstevigen.

Vertrouwen is een sleutelbegrip in samenwerkingsrelaties. Doet mijn samenwerkingspartner wat hij zegt dat hij zal doen? Kan hij zijn deel van het takenpakket wel aan? En kan ik voldoende bijsturen op het moment dat ik dat nodig vindt? Allemaal vragen die spelen bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie. Zonder vertrouwen geen gezamenlijke resultaten.

Ontdek wat er nodig is voor een goede vertrouwensbasis met uw partners en hoe u deze kunt versterken. Doe de Quick Scan Vertrouwen.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Quick Scan Vertrouwen

Stellingen

Hieronder volgen tien stellingen waarmee u antwoord krijgt op de vraag of er voldoende vertrouwen is tussen u en uw samenwerkingspartner(s). De stellingen geven ook inzicht op welk vlak u verbeteringen kunt aanbrengen. Beoordeel elke stelling met een score van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). Na het insturen van uw antwoorden krijgt u van een van onze adviseurs een analyse rapport.

1.Wij hebben duidelijk het doel en het gewenste eindresultaat van de samenwerking gedefinieerd. *
2.Het tijdpad dat we volgen is duidelijk, net als de verschillende mijlpalen. *
3.We hebben afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de partners. *
4. We hebben vastgelegd hoe besluiten worden genomen binnen onze samenwerking. *
5.We hebben samen de juiste kennis in huis om het gewenste eindresultaat van de samenwerking te realiseren. *
6.We hebben samen de juiste competenties in huis om het gewenste eindresultaat van de samenwerking te realiseren. *
7.We delen belangrijke kennis en informatie. *
8.We komen afspraken na. *
9. We hebben inzicht in elkaars belangen en standpunten. *
10.Ieder van ons kan invloed uitoefenen op het proces. *

 Advies nodig?

Berenschot beschikt over uitgebreide kennis en ervaring met het ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen partijen. Wij helpen u bij het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het (weer) op gang brengen van bestaande samenwerkingen. Hierbij adviseren wij zowel over de organisatorische aspecten als de gedragskant. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Martine Olde Wolbers.

Referenties