Overhead Value Analyse


Kosten-batenanalyse overhead

Overhead stuurt en ondersteunt het primair proces, en draagt zo bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering daarvan. Te veel overhead leidt tot onnodige kosten en bureaucratie. Maar zonder overhead stagneert uw primair proces. Dus wat is genoeg? De eisen aan de overhead zijn aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld vanwege veranderingen in het primaire proces, toenemende financiële druk of een andere besturingsfilosofie (denk aan zelforganisatie). Maar ook wijzigingen in wetgeving of verantwoordingseisen en toenemende automatisering beïnvloeden de optimale omvang. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat uw overhead toegevoegde waarde biedt en blijft aansluiten bij het primaire proces. De vraag is dan ook hoe u uw overheadprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk inricht.

Slim organiseren

Berenschot helpt u deze vraag te beantwoorden met behulp van een overhead value analyse (OVA). Daarmee stellen we vast welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead binnen uw organisatie minimaal nodig is en hoe u de overheadprocessen zo slim mogelijk organiseert om overheadkosten te reduceren. Dit afgezet af tegen de huidige situatie en gecombineerd met objectieve meetgegevens (denk aan benchmarkonderzoek, tijdmetingen en werklastmetingen), documentatie omtrent ambities, ontwikkelingen en werkprocessen, en verdiepende interviews.

Werkwijze overhead value analyse

Samen met u brengen wij de producten en diensten die vanuit de overhead geboden worden in beeld, evenals de daarmee gemoeide formatie en overheadkosten. Vervolgens vragen we de interne klanten hun oordeel over deze producten en diensten. Hoe vaak maken ze er gebruik van? Hoe groot is de toegevoegde waarde? Wat is de kwaliteit? Wat vinden zij nodig en wat juist niet? Waar zien zij verbeteringen? Daarnaast spreken we met de aanbieders; de overhead zelf. Hoe zien de overheadprocessen eruit en vanuit welke afdelingen  worden deze aangeboden? Op basis waarvan wordt het aanbod van producten en diensten bepaald? Wat gaat goed en wat kan beter? Op die manier biedt een overhead value analyse u het finale oordeel over uw overhead.

Wilt u objectief laten vaststellen welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead voor uw organisatie optimaal is? En weten hoe u uw overheadprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk organiseert? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs