Participatief werken in de publieke sector


Bent u als bestuurder of manager werkzaam in het publieke domein? En op zoek naar manieren om de wereld binnen de organisatie (nog) beter te verbinden met die erbuiten? Wij denken graag met u mee!

De relatie tussen overheid en samenleving verandert. Dit stelt spelers binnen de overheid voor een nieuwe opgave: het organiseren van een productief samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en organisatie. Want een optimaal samenspel tussen deze actoren, waarbij beiden elkaar weten te vinden en versterken, leidt tot tevreden inwoners én een tevreden overheid.

Participatie in uw gemeente stimuleren

Berenschot helpt uw gemeente met het samenspel dat leidt tot participatief werken in de publieke sector. Door middel van trainingen aan de gemeenteraad en organisatie, procesbegeleiding bij concrete initiatieven en de scan van de lokale democratie, stimuleren wij de burgerparticipatie in uw gemeente.

Pionieren in participatieland

Om de opgave rondom participatief werken voor de overheid beter in beeld te brengen, schreven wij het boek Pionieren in participatieland (maart 2017, derde druk juli 2018). Hierin schetsen we de theoretische beginselen, ervaringen en perspectieven rond participatief werken. Verder benoemen we zes concrete dilemma’s en geven we een aantal adviezen over participatief werken en burgerparticipatie.

"Participatief werken is zoeken naar een optimaal samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en organisatie"

Wilt u ook aan de slag met participatie in uw gemeente? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Berenschot en de EU

De meeste maatschappelijke uitdagingen hebben een internationaal of grensoverschrijdend component. Ons EU-team voorziet opdrachtgevers van strategisch Europees advies en trainingen en helpt hen met de evaluatie van Europees beleid op alle niveaus. Meer informatie? Bekijk onze dienstverlening >

Adviseurs