Beleidskader participatief werken


De verschillende participatievormen en vraagstukken leiden tot één conclusie: one size does not fit all! Elke gemeente moet bewust en gestructureerd een eigen afweging maken over hoe het traject wordt vormgeven. Dat betekent echter niet dat everything goes.

Afwegingskaders rondom participatief werken

Ruimte laten voor vele vormen van participatie vraagt om heldere richtlijnen en kaders...

We helpen gemeenteraden bij het opstellen van dergelijke afwegingskaders. Dergelijke kaders zorgen ervoor dat bij de politiek, het bestuur, de organisatie maar zeker ook in de samenleving heldere verwachtingen en beelden ontstaan over welke participatievorm wanneer passend is. Het betreft dus vooral proceskadering; inhoudskadering ontstaat vanuit inhoudelijke beleidsnotities over de betreffende beleidsdomeinen.

Bij de keuze voor participatievormen houden we rekening met de volgende variabelen:

  • Wie neemt het initiatief? Dat kan de overheid zijn, maar heel vaak is het ook de samenleving. De handelingsstrategie voor de overheid is afhankelijk van waar het initiatief genomen wordt.
  • Het doel van participatie. Zoekt u naar draagvlak? Honoreert u een initiatief of een speciale positie? Zoekt u extra kennis?
  • De rol van de overheid en de keuze van het instrument. Doet u een raadpleging? Stelt u kaders? Doet u niets? Faciliteert u met geld of expertise?
  • De complexiteit van het vraagstuk. Weet u hoe het vraagstuk in elkaar zit? Is er politieke onenigheid over of bent u het juist erg eens? Welke kennis is relevant?
  • De effecten van handelen. Welke burgers ervaren effect van de participatie en welke niet? Zijn er ook negatieve effecten? Kent u alle effecten? Hoort de overheid daar een rol in te spelen?

… om uiteindelijk de krachten in de samenleving én de overheid optimaal te bundelen.

Meer weten?

Staat u voor vraagstukken omtrent participatief werken in de publieke sector? En wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.