Procesbegeleiding concrete initiatieven


Inwoners komen met een goed idee, maar kennen vaak de weg niet in de complexe wereld van het openbaar bestuur. En om van een goed idee naar een succesvol resultaat te komen, is vaak ook een uitdaging. Berenschot helpt daarom uw gemeente.

Participatie stimuleren vanuit de gemeente

Initiatieven vanuit de samenleving kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken …

Projectmatig werken, nadenken over de te behalen doelstellingen en daar in een groep vrijwilligers op sturen, zijn geen vanzelfsprekendheden. Maar wel aspecten waar gemeenten initiatiefnemers enorm goed bij kunnen helpen. Zonder uiteraard het initiatief over te nemen.

… en dat vraagt om een passend aanbod, zeker bij wat zwaardere trajecten.

Elk initiatief is anders. Soms is ambtelijke ondersteuning precies wat nodig is. Soms helpt een gesprek met de burgemeester voor wat focus, richting of gewoon een gevoel van steun. Andere keren is de truc om initiatieven met elkaar te verbinden. Of vraagt een initiatief net wat meer ondersteuning en wilt u als gemeente de handen vrijhouden uit politieke of strategische overwegingen. Met name bij initiatieven rond maatschappelijke agenda’s, visies en/of denkprocessen waarbij de gemeente de ontvangende of straks beoordelende partij is, is het slim om onafhankelijke denk- en werkkracht aan te bieden.

Wij hebben praktijkervaring met die rol. Sterker nog, we vinden het één van de leukste aspecten van ons werk om met initiatiefnemers uit de samenleving aan de slag te gaan. Daarbij gaan wij als volgt te werk:

  • Omarmen en uitvergroten van alle ruimte, creativiteit en energie van de initiatiefnemers.
  • Inspireren op processen, plannen en werkwijzen en waar nodig bijsturen.
  • Slaan van een brug tussen initiatief en overheid, denkwerelden met elkaar verbinden.
  • Coachen van de lokale overheid op rol en houding.
  • Bewaken van de vormgeving en uitstraling van eindresultaten.

Meer weten over procesbegeleiding bij initiatieven?

Wilt u ook graag een initiatief in uw gemeente een steuntje in de rug geven? Of bent u initiatiefnemer en kunt u steun gebruiken? Neem dan contact op met Frederik van Dalfsen of  Marijke Synhaeve voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.