Performancemanagement


Performancemanagement nieuwe stijl: van controle & beheersing naar ontwikkeling & impact

Tot een aantal jaren geleden werd performancemanagement gezien als manier om direct te sturen op de output van medewerkers. Het was de basis voor de stijging in hun salaris en de uitbetaling van een individuele bonus. Echter, dit perspectief is veranderd. Bedrijven zoeken naar nieuwe vormen om mensen op een effectieve manier aan te sturen. Steeds meer bedrijven zien in dat het effectiever is om belonen los te koppelen van beoordelen en in performancemanagement meer nadruk te leggen op continue begeleiding, motivering en stimulering van talent. En terecht, want de ontwikkeling op lange termijn vormt een cruciaal component in het optimaal benutten van het beschikbare talent.

Effectieve inzet, snelle ontwikkeling en intrinsieke motivatie

Uiteindelijk is het in ieders belang om de beschikbare talentpool zo snel mogelijk te onboarden, naar een vakvolwassen niveau te krijgen en er het beste uit te halen. Volgens Het Nieuwe Belonen van Kilian Wawoe blijkt extrinsieke motivatie in de vorm van geld, gekoppeld aan de individuele prestatie, weinig effectief. Veel effectiever is een positieve, motiverende insteek. Een goed en gedegen verhaal over het doel van de organisatie en hoe de werknemer daar als individu aan bijdraagt, waar hij zich nog kan ontwikkelen als professional en welke ruimte er is om het werk in te richten en uit te voeren zoals hij dat wil.

Om performance in de goede richting te “managen” kunt u dus beter inspelen op de intrinsieke motivatie. Niet de individuele doelstellingen, de onderlinge competitie en het geldelijk gewin, maar het  ‘samen’, de persoonlijke bijdrage, de uiteindelijke impact en de ontwikkeling in het vakmanschap.

Performancemanagement eist heldere carrièrepaden

Maar hoe doet u dat? Een inspirerend verhaal en intenties alleen zijn niet genoeg. De huidige generatie medewerkers heeft ruime keuze en vraag om heldere carrièrepaden, die duidelijk inzicht geven in de kritische ervaring die nodig is om te groeien tot vakvolwassenheid. Heldere carrièrepaden zijn nodig om het perspectief voor de medeweker concreet te maken. Het liefst aangevuld met echte ervaringen van medewerkers gepresenteerd in pakkende vorm, zoals korte video’s, als overtuigende bewijs dat het ook echt kan.

Gedegen ‘on the job’ begeleiding en coaching

Dit verhaal moet vervolgens in de praktijk worden gebracht en gedegen worden ondersteund met ‘on the job’ begeleiding en continue feedback door de direct leidinggevende, projectleider of opdrachtgever. Daarnaast is het belangrijk een helder aanbod aan opleidingen en trainingen en periodieke terugkoppeling van een coach over de lange termijn ontwikkeling aan te bieden. Dit vraag om een andere stijl van leidinggeven, een proces gericht op continue feedback een systeem dat dit ondersteunt.

Performancemanagement begint dus met het inspelen op intrinsieke motivatie met een gedegen verhaal, ontkoppeling van belonen, heldere carrièrepaden en gedegen ondersteuning. Allemaal gericht op het optimaliseren van de bijdrage aan het team, snelle ontwikkeling, het verbeteren van de employee journey, experience, aantrekkingskracht op nieuw talent en de uiteindelijk de impact en continuïteit van uw organisatie.

Meer weten over performancemanagement?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Adviseurs