Strategische personeelsplanning


De toekomst is niet voorspelbaar, wel voorstelbaar

Weet u hoe uw personeelsbestand er over een aantal jaar uit moet zien om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren? En wat de consequenties zijn van de ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor uw personele bezetting? Strategische personeelsplanning (SPP) biedt inzicht in toekomstige personele knelpunten. En handvatten voor het kiezen van de benodigde HR-acties om deze knelpunten op te lossen.

Cyclische aanpak

Een evenwichtig competent personeelsbestand en personeelsplan is essentieel voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet. Berenschot adviseert een cyclische aanpak voor strategische personeelsplanning, waarbij u periodiek zes stappen doorloopt:

cyc

Aan het begin van de strategische personeelsplanning-cyclus (SPP-cyclus) wordt in workshops met het management de impact van de externe en interne ontwikkelingen en de strategie op de gewenste personeelsmix en de benodigde competenties vastgesteld. Door vervolgens uit te rekenen wat de ’gap’ is tussen dit ‘gewenste personeelsbestand’ en het (naar de toekomst geëxtrapoleerde) huidige personeelsbestand kan heel concreet aangegeven worden wat de personele opgaven zijn voor elke afdeling of clusters van medewerkers. Omdat de personele opgaven zo concreet gemaakt zijn, kunnen de juiste HR-interventies om deze personele opgaven op te lossen ook gekozen worden, met doelen die meetbaar zijn gemaakt. Omdat het ‘gewenste personeelsbestand’ door onvoorziene ontwikkelingen kan veranderen is het van belang om de SPP-cyclus periodiek te herhalen, zodat er steeds getoetst wordt of de uitgangspunten van het personeelsplan nog kloppen of dat er andere HR-interventies nodig zijn.

Uw organisatie presteert beter

Strategische personeelsplanning draagt direct bij aan het presteren van uw organisatie. Deze wordt wendbaarder doordat het personeelsplan en -bestand sneller en beter aansluit op ontwikkelingen in de organisatie, sector of arbeidsmarkt. Daarnaast blijven sleutelposities bezet, waardoor slagkracht voor de organisatie behouden blijft. En dankzij gericht investeren in opleiding en ontwikkeling zijn continuïteit en innovatie geborgd.

Frisse blik op uw personeelsplan

Berenschot kan uw lijnmanagement en HR ondersteunen bij het doorlopen van de SPP-cyclus. Door het proces te faciliteren, de frisse blik van buiten binnen brengen en het rekenwerk uit handen te nemen. Ook helpen wij uw organisatie bij het inrichten en implementeren van het SPP-proces – inclusief de keuze voor strategische personeelsplanning tools – zodat uw organisatie dit proces zelfstandig en succesvol kan uitvoeren.

Meer weten over de mogelijkheden van strategische personeelsplanning voor uw toekomstige personeelsbestand? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Vergroot uw kennis bij de Berenschot Academy!

Bt_Academy_kleur Als adviesbureau delen we graag onze jarenlange kennis en expertise met u. Dat doen we via de  Berenschot Academy . Bekijk bijvoorbeeld onze training ' Strategische personeelsplanning '.

The war on talent & the war on jobs

Adviseurs