Strategisch arbeidsmarktbeleid


De komende tien jaar gaat de arbeidsmarkt in Nederland radicaal veranderen onder druk van technologische en demografische ontwikkelingen. Strategisch arbeidsmarktbeleid helpt u om de impact van deze  ontwikkelingen op uw arbeidsvraag en het arbeidsaanbod het hoofd te bieden en zelfs in uw voordeel aan te wenden.

Gapend gat leidt tot personeelstekort

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk nu organisaties in het huidige tijdperk van digitale transformatie steeds meer moeite hebben om voldoende en goed opgeleid personeel te vinden. Zowel bedrijven in de techniek, instellingen in de zorg en onderwijs als de overheid ervaren een gapend gat tussen hun behoefte aan personeel en het aanbod daarvan. Het leidt tot een personeelstekort. En snelle ingrijpende technologische veranderingen, zoals robotisering en digitalisering, en de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking maken dat gat alleen maar groter. Immers, (digitale) technologische ontwikkelingen vragen nieuwe kennis en vaardigheden van (potentiële) werknemers. Ook de beschikbaarheid van voldoende en adequaat opgeleide (potentiële) werknemers wordt de komende jaren een steeds groter probleem. Demografische cijfers wijzen uit dat de komende vijf tot tien jaar meer mensen uitstromen dan op basis van de huidige participatie in het beroepsonderwijs kunnen worden vervangen.

Benut de kansen en voorkom een personeelstekort!

Het gebrek aan voldoende en goed opgeleid personeel remt momenteel de groei van bedrijven en stelt instellingen voor een steeds zwaardere opgave om bijvoorbeeld kwalitatief goede zorg en onderwijs te bieden. Als deze trend doorzet en het gat tussen behoefte en aanbod aan personeel alleen maar groter wordt, verslechtert hierdoor de positie van bedrijven en instellingen en daarmee van regio’s in Nederland. Strategisch arbeidsmarktbeleid helpt bedrijven en instellingen deze ontwikkelingen in hun voordeel aan te wenden en de kansen te benutten die met deze ontwikkelingen gepaard gaan.

Gerichte actie voor een strategisch arbeidsmarktbeleid

Tijd dus voor bedrijven en instellingen om zelf, of in samenwerking met andere bedrijven, instellingen en relevante stakeholders, gerichte actie te ondernemen. Dit vergt een visie op het benodigde personeel, de banen van de toekomst en het ontwikkelen van strategisch arbeidsmarktbeleid om oplossingen te vinden voor het personeelstekort en kansen te benutten. Hiervoor moeten organisaties enerzijds kijken naar hun eigen HR-beleid en werknemers en anderzijds de arbeidsmarkt in de eigen regio en/of sector door een strategische bril bezien. Want duurzame oplossingen en kansen zijn vaak te vinden in de samenwerking met anderen.

Ontwikkeling en implementatie met behulp van een Human Capital Roadmap

Berenschot ondersteunt bedrijven, instellingen, sectoren/branches, overheden en triple helix samenwerkingsverbanden op regionaal of sectoraal niveau bij het ontwikkelen en implementeren van strategisch arbeidsmarktbeleid. In samenwerking met u brengen wij toekomstige ontwikkelingen en dominante knelpunten in kaart. Vervolgens gaan wij samen met u en relevante stakeholders aan de slag met het vinden van oplossingen voor personeelstekorten en het identificeren van kansen waarmee u uw positie kunt versterken. De innovatieagenda die hier uit voorkomt, werken wij samen met betrokken partijen uit in een concrete routekaart – de zogeheten Human Capital Roadmap – voor de komende drie tot vijf jaar. Daarbij kunt u uw voordeel doen met onze uitgebreide kennis van en ervaring op dit vlak.

Meer weten over arbeidsmarktbeleid?

Meer weten over de mogelijkheden van strategisch arbeidsmarktbeleid om het personeelsvraagstuk binnen uw organisatie, samenwerkingsverband, regio en/of sector aan te pakken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!