Recovery en restructuring


Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief.

Berenschot ondersteunt u in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel. Dit op basis van jarenlange ervaring in en kennis van uiteenlopende sectoren. Daarnaast heeft Berenschot alle disciplines in huis voor een integrale aanpak (business, finance, HR en juridisch). We hebben oog voor het belang van stakeholders zoals banken, raad van commissarissen en aandeelhouders. En beschikken over relevante benchmarks voor het primaire proces en indirecte functies.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Quick scan Welke opties zijn er voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn? Wat is het verbeterpotentieel? En heeft ons bedrijf voldoende toekomstperspectief?
  • Reorganisatie en kostenreductie Hoe maken we ons bedrijf weer gezond? En hoe houd ik in deze lastige periode mijn medewerkers gemotiveerd?
  • Financiële prognose en impactanalyse Hoe zien mijn financiële en liquiditeitsprognoses voor de komende vijf jaar eruit? Genereer ik voldoende opbrengsten om mijn kosten te dekken? Hoe krijg ik grip op mijn cashpositie?
  • Organisatie-inrichting Hoe realiseer ik de transformatie van de oude naar de nieuwe organisatie als het gaat om medewerkers? Wat betekent dat voor mobiliteit en uitstroom?
  • Changemanagement Is onze organisatie in staat om daadwerkelijk te veranderen? Hoe organiseer en implementeer ik deze verandering?
  • Communicatie Hoe moet ik communiceren in een crisissituatie? Hoe kan ik alle stakeholders voldoende informeren?
  • Interim-management Ik heb behoefte aan tijdelijke inzet met blijvend resultaat. Hoe vind ik kandidaten voor een sleutelpositie binnen onze organisatie om de beoogde verandering en turnaround daadwerkelijk uit te voeren?
  • Fusies & overnames en (postfusie-)integratie Is een fusie of overname een goede optie om groei te realiseren? Wat is een geschikte overnamekandidaat en welke synergie is te realiseren? Hoe kom ik snel uit de startblokken met de integratie?

Zie ook

"Bij grote veranderingen is de vuistregel voor het management vroegtijdig en grondig te anticiperen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen de juiste diepgang en het juiste tempo te hebben. Maatregelen kunnen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot het structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of het niet langer bedienen van bepaalde klanten. Punt is dat directies kostenbesparingsprogramma's vaak eenzijdig benaderen en daarbij de markt en de koppeling met de strategie vergeten. Snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Dus dient het management niet alleen te kijken naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen, strategie en vooral naar de markt."