Reorganisatie: op koers blijven


Om op (de gewijzigde) koers te komen, is het belangrijk om de organisatie klaar te maken voor verandering. Soms is het nodig om ingrijpende maatregelen te nemen, zoals een reorganisatie. Aandacht voor de mens is daarbij essentieel. De ervaren adviseurs van Berenschot weten als geen ander dat iedere situatie uniek is, maar altijd vraagt om zorgvuldigheid, duidelijkheid en een adequate afstemming met stakeholders en betrokkenen. Samen met u bepalen we wat de juiste stappen zijn voor uw organisatie. Daarbij staat goed werkgeverschap altijd voorop. Zowel voor de vertrekkende als de blijvende medewerkers.

Zo biedt Berenschot ondersteuning

  • My Future-My Development: Hoe kunnen medewerkers zelf regie nemen over hun loopbaan en ontwikkeling en blijven zij waardevol voor uw organisatie?
  • Mobiliteit en Loopbaanpaden: Hoe houdt u uw medewerkers zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar?
  • Performancemanagement: Hoe richt u performancemanagement en beloning zo in, dat medewerkers gemotiveerd worden om hun prestaties te verbeteren en daarmee toekomstbestendig zijn voor uw organisatie?