Reorganisatie: op koers komen


Om op (de gewijzigde) koers te komen, is het belangrijk om de organisatie klaar te maken voor verandering. Soms is het nodig om ingrijpende maatregelen te nemen, zoals een reorganisatie. Aandacht voor de mens is daarbij essentieel. De ervaren adviseurs van Berenschot weten als geen ander dat iedere situatie uniek is, maar altijd vraagt om zorgvuldigheid, duidelijkheid en een adequate afstemming met stakeholders en betrokkenen. Samen met u bepalen we wat de juiste stappen zijn voor uw organisatie. Daarbij staat goed werkgeverschap altijd voorop. Zowel voor de vertrekkende als de blijvende medewerkers.

Zo biedt Berenschot ondersteuning

  • Adviesaanvraag, ondernemingsraad en vakbonden: Goede afstemming is cruciaal bij een reorganisatie. Hoe betrekt u stakeholders, zoals de OR en vakbonden, op een constructieve manier en komt u samen tot een passende oplossing?
  • Sociaal plan, arbeidsvoorwaarden: Hoe komt u tot een goed sociaal plan en passende arbeidsvoorwaarden?
  • My Future-My Development: Is afscheid nemen van medewerkers onvermijdelijk? Hoe kunnen medewerkers dan zelf regie nemen over hun loopbaan en ontwikkeling?
  • Transitie: Vreemde ogen dwingen en juist in deze roerige tijden is hulp van buitenaf soms gewenst. Kunt u tijdens de reorganisatie de hulp van ervaren verandermanagers gebruiken?
  • Leiderschapsontwikkeling: Een succesvolle transitie vraagt om effectieve leiders. Welk leiderschap heeft uw organisatie nodig?
  • Opleidingen: Zorg voor een continu leerproces van uw medewerkers door ontwikkeling effectiever te organiseren. Welke mogelijkheden zijn er?