Webinar Reorganisatie: kaalslag of kwaliteitsimpuls?


Op donderdag 9 juni vond het webinar "Reorganisatie: kaalslag of kwaliteitsimpuls" plaats. Maarten Stigter, senior juridisch adviseur bij Berenschot, vertelde over de impact van de WWZ en de (nieuwe) Ontslagregeling.

Een reorganisatie heeft als doel om de organisatie weer toekomstbestendig te maken. Een kwalitatief goed personeelsbestand is daarbij essentieel. Maar als je bij het bepalen van de ontslagvolgorde vastzit aan het afspiegelingsbeginsel, hoe voorkom je dan dat je gedwongen afscheid moet nemen van goed presterende medewerkers op cruciale posities? Welke ruimte heb je om te selecteren? En is er op dat punt eigenlijk iets veranderd door de Wet werk en zekerheid: is dit moeilijker geworden, of juist niet? In het webinar ging Maarten Stigter in op deze vragen.

Bij HR-professionals is meestal wel bekend dat het ontslaan van medewerkers op basis van disfunctioneren over het algemeen moeilijk samengaat met een reorganisatie. Maar hoe ga je daar dan mee om en wat kan er eigenlijk wél? Stigter behandelde de impact van de WWZ en de (nieuwe) Ontslagregeling. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als de gewijzigde positie van de payrollers, de optie een ‘eigen’ ontslagcommissie in te stellen en de ruimte die de WWZ biedt om voor talentvolle medewerkers af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Daarnaast besprak hij onder meer de mogelijkheden en de risico’s van het wijzigen van functies in reorganisatietrajecten. Hij lichtte toe hoe het UWV aankijkt tegen nieuwe, uitwisselbare en passende functies en liet zien wat een en ander betekent bij een generiek functiehuis.