Robotisering


Robotisering, digitalisering, automatisering. Drie verschillende termen voor actuele technologische ontwikkelingen die de samenleving veel goeds brengen. Denk aan ondersteuning van mensen met een beperking of ter verlichting van zwaar werk. Genoemde ontwikkelingen hebben echter ook impact op de aard van het werk en het personeel. Bestaande HR-instrumenten vormen een prima basis voor de aanpak van het robotiseringsvraagstuk. Te denken valt aan strategische personeelsplanning, competentiemanagement, opleidings- en ontwikkelingsbeleid, functioneringsgesprekken en beloningsstructuren.

Robotisering: banen en taken veranderen

Als gevolg van robotisering zullen banen en taken veranderen, hoewel niet alle in dezelfde mate. Een HR-afdeling zal daar mee om moeten leren gaan. Wat is de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt? Welk werk blijft bestaan, welke competenties zijn daarvoor nodig en hoe leidt u mensen hierin op? Maar ook: hoe zorgt u dat uw mensen inzetbaar worden voor ander werk?

11

Smart HR dialoogkaart

De Smart HR dialoogkaart van Berenschot geeft u inzicht in functies of taken die onder druk komen te staan. Worden door robotisering banen moeilijker of makkelijker? Hebt u meer of juist minder mensen nodig? Verandert de benodigde kennis? Een dialoogkaartsessie resulteert in een overzicht van kritieke functies en taken. En maakt inzichtelijk hoe technologie uw organisatie kan verrijken en wat dit vraagt van uw medewerkers en wat het hun biedt. Zodat u en uw personeel toekomstbestendige keuzes kunnen maken.

Meer weten over de Smart HR dialoogkaart? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs