Samenwerking en innovatie in de publieke sector


Als publieke bestuurder of manager staat u voor ingewikkelde en uitdagende vraagstukken. Zowel bij de uitdagingen als bij de oplossingen spelen samenwerking en innovatie een cruciale rol. Berenschot helpt u bij het ontwikkelen van concrete resultaten.

Samenwerking: niet de organisatie centraal, maar de vraagstukken

Steeds vaker is samenwerking tussen meerdere organisaties nodig om maatschappelijke  opgaven op te lossen. Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds meer verknoopt, en verantwoordelijkheden zijn dat vaak ook.
Oplossingen komen tot stand tussen organisaties in plaats van binnen organisaties: in samenwerkingen, in netwerken en in stelsels. Berenschot helpt u effectieve oplossingen te organiseren. Daarbij gaan we uit van de publieke waarde die moet worden gerealiseerd. Daar gaat het immers om.

Innovatie in tijden van verandering

Digitalisering, informatisering en robotisering geven overheden meer zicht op de effecten van hun eigen handelen en op de wensen van hun burgers. Innovaties op dit vlak zijn eveneens een samenwerkingsvraagstuk. De discussie over techniek en waarden vergt een gedeelde visie op relevante problemen en verstandige oplossingen.

Oplossingen rond samenwerking en innovatie

Berenschot ondersteunt betrokkenen in de publieke sector om te komen tot samenwerking en innovatie. We richten ons daarbij op de volgende vraagstukken:

  1. Gemeentelijke fusies. Veel organisaties staan in het kader van hun bestuurlijke toekomst voor de vraag of schaalvergroting verstandig is.
  2. Samenwerkingsverbanden vergen een goede inhoudelijke agenda, een effectieve governance en een passende vorm.
  3. Stelselsturing. Overheden moeten zorgen dat het stelsel werkt en resultaat boeken. Dat betekent regels en incentives inrichten, succesvolle coalities vormen en gezamenlijk leren faciliteren.
  4. Datagedreven sturing. Datagedreven sturing vereist dat mensen uit verschillende disciplines samen werken aan concrete innovaties.

Meer weten?

Bent u op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen om tot innovatie te komen en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure. (pdf, 5,2 MB) (pdf, 5.2 MB)

Pijlers

Stelselsturing

Stelselsturing

Gezamenlijk werken aan resultaten

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Oplossingen voor complexe opgaven

Gemeentelijke fusies

Gemeentelijke fusies

Oriëntatie op uw bestuurlijke toekomst

Datagedreven sturing

Datagedreven sturing

Innoveren en kosten besparen

Arrangeren naar publieke meerwaarde

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs