Bedenken


Vormgeven van arrangementen

Als overheid staat u voor complexe uitdagingen. Samenwerken met andere overheden en private partners is daarbij gewenst. Om de kwaliteit te vergroten, kosten te verlagen en kwetsbaarheden te verminderen. Wat werkt en wat gewenst is in dergelijke arrangementen, verschilt sterk per situatie.

Berenschot heeft in de loop der jaren talloze overheden geadviseerd omtrent de vormgeving van hun arrangementen. Voor bestuurlijke herindeling, een ‘simpele’ overlegstructuur of iets daar tussenin. Wij kennen de talloze mogelijkheden op zowel bestuurskundig als juridisch vlak en geven concreet advies wat in uw specifieke situatie de beste oplossing is. Vanzelfsprekend werken we daarbij nauw met u samen.

Sleutel tot succesvolle samenwerking

Degelijk bestuurskundig en juridisch advies in een vroeg stadium helpt u om tot een succesvolle samenwerking te komen. Daartoe nemen wij bijvoorbeeld de volgende vragen met u door:

  • Waarom is het zinvol om samen te werken, gelet op kwaliteit, kosten en/of kwetsbaarheid?
  • Wat zijn de effecten van samenwerking? Is er een goede businesscase?
  • Hoe organiseren we de governance (sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden)?
  • Wie zijn geschikte partners (overheden, private partijen)?
  • Welke rollen kunnen worden onderscheiden (eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer)?

Berenschot helpt u businesscases en governancemodellen te ontwikkelen. We geven aan welke rechtsvorm passend is en zorgen ervoor dat het juridisch klopt. Tot slot berekenen we de effecten en de terugverdientijd.

Recente opdrachten

  • Onderzoek naar herindeling Pekela, Stadskanaal en Veendam
  • Ontwerpen agenda regionale samenwerking gemeente Kaag en Braassem
  • Ontwikkelen informatiserings- agenda/besluitvormingsarena gemeente Zoetermeer
  • Onderzoek naar stelselsturing ministerie van SZW