Begeleiden


Gericht werken aan het arrangement

De kunst bij het bouwen van een arrangement is dat uiteindelijk een doorslaggevende groep mensen het eens is over verstandige probleemdefinities en verstandige oplossingsrichtingen. Zo’n coalitie komt niet vanzelf tot stand, hiervoor moeten u en uw partners gestructureerd werken aan inhoud en gerichtheid. Ook de inrichting van de arena’s waar dit kan plaatsvinden, is daarbij van belang.

  • Data, analyses of directe ervaringen die leiden tot specifieke probleemdefinities en bijpassende oplossingsrichtingen.
  • Alle partners hebben zo hun eigen ideeën, attitudes, ervaringen, belangen en emoties die bepalend zijn voor het perspectief waarmee ze naar de inhoud kijken en deze beoordelen. Voor een coalitie is het ontwikkelen van een gezamenlijk perspectief onontbeerlijk.
  • Arena’s. Belangrijke vragen rond governance betreffen de verdeling van verantwoordelijkheden en middelen. Goede partners dienen betrokken te zijn in passende verhoudingen. Verder moet het ontwikkelen van inhoud en gerichtheid georganiseerd zijn in de arena.

Welke interventies in welke volgorde nodig zijn, hangt af van het soort vraagstuk. Hoe complexer het vraagstuk, hoe groter de noodzaak om met snelle iteraties volgende stappen vast te stellen.

Sturen op gewenste meerwaarde

Berenschot levert een procesbegeleider die vanuit alle genoemde aspecten stuurt op het realiseren van de gewenste meerwaarde. We werken daarbij met uw mensen samen aan de opgave.

Recente opdrachten

  • Inrichting van de Taskforce Informatieveiligheid
  • Procesbegeleiding businesscases en ontwerp samenwerking Maasdriel en Zaltbommel
  • Deelname in transitiebureau NWO
  • Procesbegeleiding integratie ZonMw in NWO