Gemeentelijke fusies


Ambtelijke integratie vereist?

Gemeenten staan voor ingewikkelde maatschappelijke, organisatorische en financiële opgaven. Tegelijk zijn er terecht hoge ambities. Voor steeds meer met name kleinere gemeenten is dat reden om (delen van) ambtelijke organisaties te integreren. Soms is zelfs een ambtelijke fusie of herindeling aan de orde. Dit vergt een reële en gedragen opvatting bestaan over nut, noodzaak en voorwaarden van die opschaling.

Goed gestuurd proces noodzakelijk

Fusieprocessen verlopen lang niet altijd succesvol. Allereerst omdat het lastig is een vorm en governance te vinden die bij de opgaven past. En daarnaast wordt vaak niet aangesloten bij de verschillende perspectieven op wat wenselijk en verstandig is.

Gedegen uitwerking en fasering

Het helpt om inzichtelijk te maken in hoeverre samenvoeging leidt tot meerwaarde als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Die uitwerking kan de plausibiliteit van de businesscase ondersteunen en leiden tot goede afspraken.

Berenschot en gemeentelijke fusies

Gemeentelijke fusies vereisen altijd maatwerk. Berenschot begeleidt u bij de toekomstoriëntatie in de intentiefase, het ontwikkelen van een integraal plan en bij de implementatie. Daarbij kunnen wij diverse instrumenten inzetten, waaronder benchmarks, een kwaliteitsscan en een zogeheten financiële foto. Dit resulteert in een objectieve kijk op uw prestaties.

Meer weten?

Staat u als gemeente voor een (gedeeltelijke) fusie en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure. (pdf, 916 kB)