Lokale democratie


Het zijn spannende tijden voor de lokale overheid en zo ook voor de lokale democratie. De gemeente wordt als overheidslaag steeds belangrijker, al is het nog onduidelijk hoeveel ruimte er daadwerkelijk zal gaan bestaan voor eigenstandig handelen. Duidelijk is wel dat de gemeente in de komende periode meer te doen krijgt, meer te kiezen, maar dat hier minder geld voor beschikbaar zal zijn. En duidelijk is dat van de gemeente veel wordt verwacht. Niet alleen wat betreft (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden, maar ook wat betreft rolopvatting.