Regionale samenwerking


Effectievere en efficiëntere taakinvulling

Overheden staan voor ingewikkelde opgaven, bijvoorbeeld in het sociaal en fysiek domein. Hoewel regionale samenwerking vaak uitkomst biedt, roept het ook de nodige vragen op. Wanneer is samenwerken verstandig? Hoe kan  samenwerking bijdragen aan het realiseren van inhoudelijke en financiële doelstellingen? En hoe houden college en raad grip op de samenwerking?

Inhoudelijke doelstellingen leidend

Samenwerking dient altijd bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere taakinvulling. Samenwerking is dus nooit een doel op zich. Dit vraagt om een andere manier van organiseren: niet de organisatie, maar het vraagstuk staat centraal. Redeneringen en businesscases moeten duidelijk zijn en op papier zijn vastgelegd.

Afgewogen vorm

Bij verschillende taken passen verschillende juridische vormen. De juridische vorm van de samenwerking is bepalend voor de bestuurlijke verhoudingen en mogelijkheden tot sturing. Dit vereist dus zorgvuldige afweging.

Verschillen overbruggen en leren

Samenwerkingspartners kijken niet op eenzelfde manier naar de werkelijkheid. Ze zijn gevormd door ervaring, opleiding, emoties en worden gedreven door (soms onzichtbare) belangen. Voor een succesvolle samenwerking is het zaak deze verschillen te overbruggen. Ook is het belangrijk de regionale oriëntatie van ambtenaren en bestuurders te vergroten en hun competenties op het vlak van samenwerking aan te scherpen.

Berenschot en regionale samenwerking

In geval van beoogde samenwerkingen ondersteunt Berenschot u bij het ontwikkelen van een regionale agenda voor gemeenten en regio’s. Ook helpen we u bij het opstellen van een businesscase en het ontwerp van de samenwerking. We adviseren u rond de keuze of wijziging van de juridische vorm en ondersteunen  als kwartiermaker.

Daarnaast bieden we u diverse instrumenten. Bijvoorbeeld workshops om de grip op partijen te vergroten of evaluaties om te beoordelen of de samenwerking voldoet aan uw verwachtingen. Ook kunt u met onze vertrouwensscan in kaart brengen of de vertrouwensbasis op orde is.

Meer weten?

Overweegt u meer regionale samenwerking en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure. (pdf, 956 kB)