Stelselsturing


Werken in stelsels

Grote opgaven in het openbaar bestuur kunnen alleen met meerdere organisaties tegelijk worden aangepakt. Denk aan de regionale economie, armoedebestrijding, informatieveiligheid of aan immigrantenopvang. Daarom werken overheidsorganisaties, marktpartijen en middenveld in stelsels samen aan resultaten - met elk hun eigen positie, taken, bevoegdheden en belangen.

Verbetering vereist afbakening

Het verbeteren van een stelsel kan op verschillende niveaus, daarom is afbakening van belang. Het kan gaan om wijziging van het gehele stelsel, zoals bij de decentralisaties op het sociaal domein. Of om verbetering van een deel van het stelsel, zoals bij het stimuleren van regionale samenwerking rond de Omgevingswet. Of enkel om verbetering van een instrument.

Verbetering vereist inhoudelijke diagnose

Voor het identificeren van knelpunten is een inhoudelijke diagnose gewenst. Zijn er gemeenschappelijke doelen, hoe zijn de informatiestromen en coördinatiemechanismen ingericht? Sluiten regels, incentives en regelingen aan bij de knelpunten die organisaties ervaren?

Verbetering vereist een gedeeld perspectief

Mensen en organisaties binnen een stelsel handelen vaak niet op basis van hetzelfde perspectief en dezelfde informatie. Omdat ze bovendien vanuit eigen verantwoordelijkheden aan resultaten werken, is verbetering altijd een vraagstuk van samenwerking. Daarom is het zaak om met elkaar de benodigde kennis op te bouwen en lerend tot een gezamenlijk perspectief te komen.

Berenschot en stelselsturing

Berenschot adviseert u over de integrale inrichting van stelsels en participeren ook in stelselveranderingen. Daarnaast adviseren wij u over het invullen van de stelselverantwoordelijkheid en evalueren we stelsels op hun werking.

Meer weten?

Staat u voor vraagstukken omtrent stelselsturing en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure. (pdf, 1 MB)