De toekomst van de lokale democratie


Met de nu voorliggende verkenningen hoopt de gemeente Haarlemmermeer om het huidige inzicht en de kennis te verdiepen om daarmee bij te dragen tot de scenario’s voor een duurzame ontwikkeling van Haarlemmermeer. De verkenningen hebben betrekking op drie onderwerpen die nadrukkelijk van belang zijn voor de toekomst van Haarlemmermeer:

  1. Participatie en Cohesie
  2. Watergovernance
  3. Sociale sfeer

Download hier het gehele artikel: de toekomst van de lokale democratie (pdf, 4 MB).