Strategieadvies


Continu aanpassen: dé strategie om kansen te verzilveren

De wereld verandert continu. Als strategieadviseurs zien wij een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Digitalisering, robotisering, 3D-printen, blockchain en data-analytics maken digitale transformatie tot een must. Andere trends hebben eveneens een enorme impact, zoals de energietransitie, vergrijzing, constant veranderende netwerken en allianties en verdere globalisering. Vrijwel alle bestaande zekerheden worden ondermijnd en disruptie ligt op de loer. Maar vaak leveren nieuwe ontwikkelingen ook weer kansen op. Wij helpen organisaties bij het ontdekken en verzilveren van die kansen.

Strategische voorsprong = mobiliseren x (kiezen + realiseren)

Het bepalen van de strategie vraagt om moed, een holistische blik, scherpe analyse én creativiteit. Maar ook om het mobiliseren van alle betrokken om de gemaakte keuzes in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Wij snappen dat als geen ander. Bij strategieadvies en -realisatie maken we dan ook vaak gebruik van onze succesformule Strategische voorsprong = mobiliseren x (kiezen + realiseren).

Strategieformulering via de Strategische Dialoog

We beschouwen strategievorming als een leerproces met vele betrokkenen, die in een dialoog de benodigde analyses maken, strategische alternatieven ontwikkelen en de uiteindelijke strategische keuzes bepalen. Met de Berenschot Strategische Dialoog® komen onze klanten tot keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en waarvoor draagvlak bestaat. Zo worden keuzes die direct omgezet in actie.

Medezeggenschap

De Berenschot Medezeggenschapsdialoog® is van grote toegevoegde waarde in situaties waarin de ondernemingsraad advies of instemming moet geven. Bij grote strategische veranderingen kunnen OR en bestuurder lijnrecht tegenover elkaar staan, ondanks een belangrijk gezamenlijk belang: de continuïteit van de organisatie. Wij geloven in een gezamenlijke aanpak. De ervaring leert dat samen optrekken veel efficiënter is dan elkaars plannen bestrijden.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle strategie voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Strategische vraagstukken

Vergroten winstgevendheid

Stategie - vergroten van de winstgevendheid

Omzetverhoging, kostenverlaging, vernieuwd businessmodel, structurele rendementsverbetering

Groeistrategie

Groeistrategie

Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde, nieuwe markten, klant écht centraal

Een onzekere toekomst

Stategie - toekomstscenario's

Toekomstverkenning, mogelijke toekomstscenario's

Digitale transformatie

Stategie - digitale transformatie

Voorsprong door digitale transformatie, impactvolle digitale ontwikkelingen

Realisatie van strategie

Strategie - strategierealisatie

Succesvolle strategie-implementatie, gedragen veranderingen, gerealiseerde strategische doelstellingen

Samenwerking, fusies en overnames

Strategie - samenwerking en fusies

Optimale samenwerking, synergiecreatie, succesvolle fusie, post-fusie

Adviseurs