Strategieadvies


Continu aanpassen: dé strategie om te overleven

De wereld verandert continu en alles lijkt tegelijk te komen. Als strategieadviseurs zien wij een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Digitalisering, robotisering, 3D-printen, blockchain en data-analytics maken digitale transformatie tot een must. Andere trends hebben eveneens een enorme impact, zoals de energietransitie, toenemende regulering, vergrijzing, constant veranderende netwerken en allianties en verdere globalisering. Wij doen jaarlijks onderzoek naar deze strategietrends. Vrijwel alle bestaande zekerheden worden ondermijnd: disruptie ligt op de loer. En leidt tot veel vragen over de toekomst. En over de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Waar liggen voor uw organisatie de kansen? Hoe gaat u op deze ontwikkelingen inspelen?

Onze visie: strategische voorsprong = mobiliseren x (kiezen + realiseren)

Wij werken volgens de succesformule: SV = M x (K + R). Strategie gaat over het maken van de juiste, realistische en gedragen keuzes met betrekking tot de toekomst van de organisatie, inclusief de wegen waarlangs en de middelen waarmee die toekomst vorm moet krijgen.

Strategieformulering is mensenwerk. Het vergt moed, een holistische blik, scherpe analyse én creativiteit. Een strategie wordt pas van waarde als tegelijkertijd energie wordt gemobiliseerd om die keuzes ook in de praktijk ten uitvoer te brengen. Niet alleen in de boardroom, maar bij alle relevante stakeholders. Wij snappen dat als geen ander. Wij geloven in de kracht van een strategische dialoog, welke leidt tot mobilisatie van de organisatie en partners. Hierin ligt de onderscheidende waarde van Berenschot boven alle andere strategieadviesbureaus in Nederland.

Strategie is onze passie en ons vak. Het is de kern van alles wat we doen en daarom investeren we continu in onze kennis en vaardigheden, vanuit individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Bij Berenschot Strategie werken adviseurs die de absolute top willen bereiken in hun professie. Daarbij stellen we het belang van onze klanten boven alles. Wij laten niet los tot het werkt.

Strategieformulering via de Strategische Dialoog

In de internationaal bewezen aanpak van de Berenschot Strategische Dialoog® resulteren scherpe analyses in kansrijke toekomstscenario’s en heldere keuzes voor uw organisatie. Daarbij staat de dialoog met externe en interne stakeholders centraal. Een goed plan alleen is namelijk niet genoeg. De strategie moet ook goed en snel worden gerealiseerd, om het tempo van de ontwikkelingen bij te houden. Daarom betrekken we de belangrijkste stakeholders tijdig en serieus.

Zo mobiliseren we hen direct om de gekozen strategie daadwerkelijk te realiseren. Zo komt u met de Berenschot Strategische Dialoog® tot keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders. Keuzes die meteen worden omgezet in actie.

Berenschot model strategische dialoog

Figuur belangrijke aspecten van strategieadvies in de Berenschot Strategische Dialoog®

De Strategische Dialoog is een iteratief proces en van toepassing op vele klantvragen. De dialoog richt zich op inhoud én proces, op de goede dingen doen en de dingen goed doen. Het is tevens een communicatiemiddel waarbij er wordt gekozen en gedaan en tegelijkertijd opties open worden gehouden.

De Berenschot Medezeggenschapsdialoog®, een variant van de Strategische Dialoog, is van grote toegevoegde waarde in situaties waarin de ondernemingsraad advies of instemming moet geven. Bij grote strategische veranderingen kunnen OR en bestuurder lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, ondanks een belangrijk gezamenlijk belang: de continuïteit en groei van de organisatie. Wij geloven sterk in een gezamenlijke aanpak van OR en bestuurders. De ervaring leert dat samen optrekken veel efficiënter is dan elkaars plannen bestrijden.

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Al meer dan 10 jaar voert Berenschot het jaarlijkse Strategy Trends-onderzoek uit. Hiermee is het één van de langstlopende onderzoeken naar strategische trends en issues in het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderzoek laat zien waar CEO's en ondernemers wakker van liggen, welke strategische keuzes zij maken en hoe zij het strategieproces in hun organisatie vormgeven.

Wat vinden onze klanten van Berenschot?

Volgens onze klanten behoort Berenschot tot de beste professionele dienstverleners van Nederland. Wij zijn trots op onze eerste positie in het Management Team MT500-onderzoek van 2017. Deze lijst met de 500 beste bedrijven van Nederland is ingedeeld op basis van het oordeel van ‘peers’, managers en directeuren afkomstig uit dezelfde branche.

Specifiek als strategieadviesgroep zijn wij trots op onze tweede positie in de categorie ‘Strategieadviesbureaus van Nederland’! Dit blijkt uit de 2016 editie van het jaarlijkse onderzoek naar adviesbureaus van MT100. Het MT100-onderzoek meet tevredenheid van opdrachtgevers over adviesbureaus op factoren als flexibiliteit, tijdplanning, budgetbewaking en inhoudelijke kennis. Uiteindelijk bepaalt de algehele klanttevredenheid de positie op de lijst.

Strategische vraagstukken

Vergroten winstgevendheid

Stategie - vergroten van de winstgevendheid

Omzetverhoging, kostenverlaging, vernieuwd businessmodel, structurele rendementsverbetering

Toenemende concurrentie

Strategie - toenemende concurrentie

Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde, nieuwe markten, klant écht centraal

Een onzekere toekomst

Stategie - toekomstscenario's

Toekomstverkenning, mogelijke toekomstscenario's

Digitale transformatie

Stategie - digitale transformatie

Voorsprong door digitale transformatie, impactvolle digitale ontwikkelingen

Realisatie van strategie

Strategie - strategierealisatie

Succesvolle strategie-implementatie, gedragen veranderingen, gerealiseerde strategische doelstellingen

Samenwerking, fusies en overnames

Strategie - samenwerking en fusies

Optimale samenwerking, synergiecreatie, succesvolle fusie, post-fusie

Strategie advies in diverse sectoren

Wij zijn al jarenlang een vertrouwde partner voor strategieadvies: strategieformulering en strategierealisatie voor ondernemingen, not-for-profit-organisaties en ecosystemen in allerlei sectoren.

Adviseurs