Alliantiefabriek


De Alliantiefabriek is een door Berenschot ontwikkelde werkwijze om op specifieke thema's allianties te smeden tussen uiteenlopende partijen. Veel bedrijven, organisaties en individuen zijn zich bewust van hun vraag, maar weten minder goed wat ze te bieden hebben. Dit ‘verborgen’ potentieel blijft daardoor onbenut. Daarom stimuleert de Alliantiefabriek partijen om anders naar hun eigen rol en aanbod te kijken. Vervolgens wordt hun aanbod in de Alliantiefabriek opgewerkt tot grondstof voor nieuwe allianties of product-marktcombinaties.

0600 logo alliantiefabriek

Berenschot benoemt uw opgave, draagt partijen aan met wie u tot innovatieve oplossingsrichtingen kunt komen en brengt vervolgens de allianties tot stand die daar uitvoering aan geven.

Op zoek naar matches

Bij het selecteren en uitnodigen van deelnemers aan de Alliantiefabriek zoeken wij, naast de bekende stakeholders, ook naar partijen die doorgaans nog niet aan tafel zitten. Het productieproces begint met het inventariseren van de grondstoffen voor allianties: vraag en aanbod. Partijen mogen één vraag (behoefte) formuleren en verder alleen aanbod doen. Door vervolgens in te tekenen op elkaars vraag en aanbod, ontstaan er matches die de basis vormen voor allianties. De allianties werken we op hoofdlijnen uit en leggen we vast in een Alliantieakkoord, waarin alliantiepartners tevens een trekker aanwijzen.

Mobiliseren van ‘verborgen’ aanbod

De Alliantiefabriek zorgt in korte tijd voor nieuwe energie, nieuwe samenwerkingsvormen en allianties. We mobiliseren het ‘verborgen' aanbod en vergroten zo de efficiency. Doordat partijen gebruik maken van elkaars infrastructuur, kennis, ervaring en kunde, kan de beurs vaak gesloten blijven. De initiërende partij creëert met de Alliantiefabriek een platform voor samenwerking, zonder zelf de (betalende) aanjager te hoeven zijn van elke alliantie.

Duurzame relaties

Duurzaamheid is binnen de Alliantiefabriek van groot belang. Dat begint al bij de grondstoffen. Doordat allianties voortkomen uit vraag (behoefte) en aanbod dicht bij de corebusiness van de deelnemende partij, is de kans op uitvoering groter. Toch belandt de opstart van een alliantie in de waan van de dag soms op een zijspoor. In dat geval jaagt Berenschot de alliantie aan, levert waar nodig inhoudelijke expertise en bewaakt de voortgang en de geboekte resultaten.