Begeleiding fusie drie lokale banken


Berenschot is gevraagd om in het voortraject van een fusieproces te ondersteunen en een strategische notitie hiervoor te schrijven. Op basis hiervan hebben drie lokale banken hun fusie kunnen vormgeven. Toen de gesprekken tussen de banken vastliepen, werd Berenschot gevraagd om de fusiebesprekingen vlot te trekken.

Afzonderlijke sessies met de bestuurscolleges van elk van de drie banken gaven een beeld van het draagvlak voor de fusie bij elk van de drie Rabobanken. In werksessies met de directeuren vervolgens, zijn een gezamenlijke ambitie en strategische uitgangspunten voor de nieuwe organisatie geformuleerd. Tevens zijn voorstellen gedaan voor mogelijke knel- en zorgpunten.

Na meerdere bijeenkomsten, juridische toetsing en ook formalisatie van het voortraject bij Rabobank Nederland, zijn de fusiebesprekingen toch afgebroken. Na ruim een half jaar zijn onder leiding van Berenschot systematisch alle nog openstaande punten besproken om zo tot overeenstemming en een compromis te komen. Wij hebben daarnaast de directies van alle banken ondersteund bij de communicatie van de voortgang en ontwikkelingen aan de medewerkers.

Ongeveer twee maanden na de hervatting is de fusie-intentieverklaring getekend door bestuurders, toezichthouders en directies van alle drie banken. Direct na de ondertekening is het fusieproces gestart aan de hand van het opgestelde fusiedraaiboek. Een jaar later is de fusie een feit en is de grootste bank van Zuid-Limburg gevormd.