Blog Berenschot strategies


De toekomst is onzeker, veel organisaties hebben de vraag of hun business model voldoende toekomstbestendig is. We zijn interactief continu online, verschuiven van fysiek naar digitaal en gaan werken in een veel flexibelere agile organisatie. We verschuiven van vast naar variabel, van kosten & budget gestuurd naar output en toegevoegde waarde.

De disruptie is een breuklijn met het verleden naar een onzekere toekomst waarbij het business model en verdienmodel op zijn kop moet. Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en marktconforme kosten blijven altijd belangrijke pijlers voor strategische keuzes. De genoemde ontwikkelingen in de economie en de maatschappij vragen echter om een manier van strategiebepaling die tot een sneller en misschien ook wel ander succes leidt. In deze blog delen we onze inzichten hierover met u.

Lees onze nieuwste ervaringen en inzichten over business strategies via https://berenschotstrategies.wordpress.com/