Digitale strategie


Digitaal is de norm. Producten, communicatie, processen, gegevensuitwisseling, rapportages: ze zijn steeds minder fysiek en steeds vaker digitaal. Is uw organisatie een van de leiders in deze digitale transformatie of is uw organisatie eerder volgend? Welke eisen stelt de digitale transformatie aan uw medewerkers, producten en diensten?

Integraal aspect

Dit zijn vragen waar u in uw strategie een antwoord op moet geven. Uw digitale strategie is geen apart plan, maar een integraal aspect van alles wat uw organisatie nu doet en wat u in de toekomst wil bereiken. Het onderzoek ‘Smart Working’ dat wij binnen de Nederlandse technologische industrie uitvoeren, is hier een voorbeeld van. Niet alleen de systemen moeten op de digitale werkelijkheid aansluiten, ook uw medewerkers (inclusief het management)  moeten zich in de digitale wereld thuis voelen. Wanneer uw digitale strategie op orde is, kan dat uw organisatie op voorsprong zetten. Wanneer uw digitale strategie op orde blijft, kunt u deze voorsprong ook verzilveren. Wij begrijpen als geen ander dat dit, in de dynamische omgeving waarin u opereert, om continue ontwikkeling vraagt.

Digitale transformatie

Kent u de huidige digitale mogelijkheden? En weet u wat er in de nabije toekomst op uw organisatie afkomt? In ‘dark factories’ voeren robots activiteiten uit zonder licht, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Bedrijven in de automobiel- en ICT-industrie maken nu reeds gebruik van zulke faciliteiten. Geautomatiseerde boekhoudsystemen houden digitale orders en betalingen bij, sturen aanmaningen uit en maken rapportages op. Het systeem bepaalt of menselijke input juist en betrouwbaar is, door deze razendsnel met benchmarks en ‘het verleden’ te vergelijken. Wanneer iets buiten de marge valt, gaat het systeem zelf op onderzoek uit.

Geautomatiseerde interactiesystemen zijn steeds vaker, zonder dat wij het merken, de ‘vertegenwoordiger’ waar we mee praten. We kunnen weliswaar vaak nog wel zien dat de taalvaardigheid geringer is dan die van een mens, maar de relevante inhoud en snelheid van handelen laten nu al weinig te wensen over.

Data-analyticsrobotisering3D-printen, drones, predictive maintenance, IoT, e-HRM. Het zijn allemaal disruptieve digitale ontwikkelingen, die bedrijven, processen en producten transformeren. Wat houdt dit in voor uw organisatie? Waar moet u aandacht aan besteden en welke strategische keuzes kunt u maken om de digitale transformatie optimaal te benutten? Berenschot kan u ondersteunen bij al dat soort vragen.

Bewezen methodes

Onze aanpak berust op ervaring en gestructureerde methodes. Enkele voorbeelden:

  • De internationaal bewezen aanpak van de Berenschot Strategische Dialoog® resulteert in scherpe analyses, ook met betrekking tot de digitale transformatie en keuzes voor uw eigen digitale strategie.
  • De workshop B-Smart biedt u inzicht in actuele ontwikkelingen en helpt u bij het maken van de juiste keuzes rond digitalisering.
  • Bij Smart working vergroten we vooral de bekendheid met nieuwe technologieën en de bereidheid van uw medewerkers om hiermee aan de slag te gaan.
  • De Quick Scan 3D Printing geeft zicht op de mogelijke bedrijfseconomische opbrengsten van 3D printen voor uw organisatie, op basis van een vergelijking met meer dan veertig concrete businesscases.

Digitaal stappen zetten?

Natuurlijk kunt u online nader met ons kennismaken. Maar een persoonlijk gesprek vinden wij ook nog steeds een prettige en effectieve manier om snel te bepalen of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Een afspraak maken met een van onze adviseurs kan telefonisch, maar is via e-mail, LinkedIn of Twitter vaak sneller te realiseren.