Fusies en overnames


Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico's loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

In feite spelen bij een fusie of overname gelijktijdig een strategisch-organisatorisch en een onderhandelingsproces. Het eerste proces moet leiden tot een helder beeld van de toegevoegde waarde van het over te nemen bedrijf voor uw strategie. En - na een eventuele overeenkomst - tot de integratie van die delen van de ondernemingen die nodig zijn voor de beoogde synergie. Het onderhandelingsproces is erop gericht een overeenkomst tot stand te brengen tegen een reële overnameprijs. De conclusie kan overigens ook zijn dat een overeenkomst niet haalbaar is.

Fusies en overnames vormen een lastige materie. Berenschot ondersteunt u graag bij het behalen van uw synergiedoelen. Wij hebben ruime ervaring met fusies en overnames en (postfusie) integratieprocessen en kunnen u in alle fasen van het traject terzijde staan.

overnameproces

In de prefusie-voorbereiding kan Berenschot ondersteunen bij de volgende aspecten:

  • Onderbouwen van de strategische keuze voor een fusie.
  • Verkennen van de benodigde en mogelijke synergie.
  • Zoeken naar een geschikte overname- of fusiekandidaat.

Ook voor postfusie-integratie heeft Berenschot de noodzakelijke ervaring in huis om u te ondersteunen bij alle aspecten van het integratieproces, zoals operations, organisatie en governance, HRM, belonen, communicatie, bedrijfscultuur en changemanagement. Dat stelt ons in staat alle deelprojecten onder één verantwoordelijke te brengen, wat de aansturing vereenvoudigt en het proces versnelt.


"Fusies en overnames zijn belangrijke momenten in het bestaan van bedrijven. U staat voor een besluit dat vrijwel onomkeerbaar is. Veel fusies en overnames behalen hun doelen wat betreft synergie niet of niet volledig. Soms worden overgenomen bedrijven na een paar jaar alweer doorverkocht, vaak tegen hoge kosten. Succesvol overnemen vergt dan ook een duidelijke strategie. Weet waarom u een onderneming wilt overnemen. En zie een overname als een investering die u binnen een afzienbare termijn moet en wilt terugverdienen. Kan dat niet en ontbreken andere strategische voordelen? Dan kunt u zich afvragen of u het acquisitieproces moet doorzetten. Bereikt u een overeenkomst, dan komt het aan op een goede integratieplanning en projectorganisatie. Met aandacht voor rationalisatie van merken tot het overbruggen van cultuurverschillen. Kortom, de basis voor succes is een goede voorbereiding!"