Postfusie integratie


Hoe zorg ik voor een vliegende start van de integratie? Hoe breng ik daadwerkelijk synergie tot stand? Wat is de juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid? Welke bedrijfsfuncties moeten geïntegreerd worden? Hoe bestuur ik de integratie?

Uit onderzoek blijkt dat bij 60 tot 85% van de fusies en overnames de vooraf gestelde financiële doelen niet worden behaald. Hoofdoorzaak is het te laat of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het integratieproces. Dit terwijl de volle potentie van een fusie of overname pas gerealiseerd wordt als er naast inkoopvoordelen ook oog is voor waardecreatie en waarderealisatie.

Een overname of fusie is een belangrijke investering, die terugverdiend moet worden. Deels kan dit door schaaleffecten. Maar vaak is ook het creëren van nieuwe waarde nodig. Bijvoorbeeld door nieuwe markten te betreden of door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en in de markt te zetten.

postfusie-integratie

Hier is een daadkrachtige en besluitvaardige nieuwe organisatie voor nodig. Behandel een integratie als een project en richt een goede projectorganisatie in. Overdracht naar de lijn kan dan zo snel mogelijk plaatsvinden. Een succesvolle postfusie integratie vergt verder oog voor bedrijfscultuur en bereidheid tot actief samenwerken.

Berenschot ondersteunt u bij alle aspecten van het integratieproces, zoals operations, organisatie en governance, HRM, belonen, communicatie, bedrijfscultuur en change management. Deze integrale aanpak vereenvoudigt de aansturing en versnelt het proces.