Prefusie voorbereiding


Bij een fusie horen moeilijke beslissingen. Welke partner past bij de eigen organisatie? Is er voldoende synergiepotentieel om de fusie te rechtvaardigen? En biedt de fusie voldoende perspectief om klanten en waardevolle medewerkers te behouden?

De meest succesvolle overnames zijn overnames die worden gedaan met een duidelijk doel voor ogen. Uw strategie moet dus scherp geformuleerd zijn en de bijdrage van de beoogde overname daaraan eveneens. Zo krijgt u een beeld van de ideale overnamekandidaat, op basis waarvan u op zoek kunt gaan. Ook als zich - onverwacht - een opportunity aandient van een bedrijf dat te koop komt, is een goede strategische reden belangrijk. Uiteraard dient een beoogde kandidaat getoetst te worden aan strategie en profiel van uw onderneming.

prefusie-voorbereiding

Al voor de overeenkomst rond is, is het zaak een globaal plan te maken voor de eerste 100 dagen na de fusie. Hierin regelt u zaken als managementbenoemingen, communicatie naar stakeholders, het behoud van goede klanten en belangrijke medewerkers.

Berenschot ondersteunt u bij het onderbouwen van de strategische keuze voor een fusie en het verkennen van de benodigde en mogelijke synergie. Verder kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een geschikte overname- of fusiekandidaat en kunnen wij de transactie faciliteren.