Groeistrategie


Groei is een teken van gezondheid en ambitie en verschaft rendement voor stakeholders. Ook biedt groei uw medewerkers beter perspectief en meer doorgroeimogelijkheden. Bovendien maakt niet groeien uw bedrijf kwetsbaar en een potentiële overnamekandidaat. Dus wilt u groeien, bijvoorbeeld om een bepaalde positie te verwerven. Maar tegelijkertijd ook voldoende flexibiliteit behouden om in te spelen op veranderingen in de markt. Welke groeipaden zijn dan het meest geschikt? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende groeistrategieën en wat is voor u de juiste strategische mix?

Verantwoord groeien

Veel bedrijven bevinden zich in een consoliderende bedrijfstak, waarin een aantal steeds groter wordende spelers kleinere bedrijven overnemen. Ook de toenemende internationalisering, digitalisering en exponentiële technologische ontwikkelingen versterken elkaar en vragen veel van bedrijven – in investeringen, mensen en middelen. Door te groeien kunt u deze ontwikkelingen succesvol het hoofd bieden.

Niet alle groei is wenselijk. Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar vooral om kwaliteit. Uiteindelijk moet groei immers wel rendabel en duurzaam zijn. Verantwoord groeien kenmerkt zich dan ook door het scherp afwegen en beperken van risico’s en kosten.

Verschillende wegen naar groei

U kunt met uw bedrijf verschillende groeistrategieën volgen. Elke strategie heeft zo zijn voor- en nadelen en vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en voorwaarden.

  1. Autonome groei. Oftewel eigen resources inzetten en eigen activiteiten ontwikkelen om de kernactiviteiten te versterken en de kerncompetenties ten volle te benutten. Groei vindt dan plaats door markt- en/of productontwikkeling. Dit is een sterke basisstrategie, tenzij er op termijn te weinig marktpotentieel blijkt te zijn. Andere risico’s zijn dat uw bedrijf te afhankelijk wordt van één markt of klant of dat het onderscheidend vermogen verloren gaat.
  2. Fusie of overname. Intensiever samenwerken met een concurrent of juist met een bedrijf met aanvullende producten of een complementaire marktpositie. Dit is een snelle manier om te groeien en de omzet te verhogen. Integratie van overgenomen bedrijven is echter vaak lastiger dan op voorhand wordt ingeschat. Bij een fusie is dat proces nog complexer, omdat u ook onderhandelingen moet voeren over het samengaan van de bedrijven en de verdeling van functies.
  3. Ecosysteem, open innovatie, corporate venturing. Corporate venturing (financieel participeren in kleine (vaak technologiegedreven) ondernemingen om innovatie en groei te stimuleren en in een ecosysteem onderling kennis uit te wisselen), wordt steeds relevanter vanwege de huidige exponentiële technologische ontwikkelingen. Het biedt u toegang tot nieuwe technologie, andere businessmodellen en trekt jong talent aan. Deze groeistrategie is echter ook risicovol en dus is goede sturing en begeleiding van de ventures van groot belang.

Visualisatie van een groeistrategie: verschillende wegen naar groei

Figuur 1. Verschillende wegen naar groei

De juiste strategische mix

Uit het Berenschot Strategy Trends 2019-onderzoek blijkt autonome groei de meest gekozen strategie: 90% van de deelnemers bewandelt deze weg. Bij slechts 9% van de organisaties is een overname, fusie of joint venture het middel voor groei. Tegelijkertijd is te zien dat kleinere ondernemingen steeds vaker de krachten bundelen bij productinnovatie en marktbewerking. Slechts 1% van de organisaties kiest voor corporate venturing voor het realiseren van groei.

Organisaties die willen groeien, doen er verstandig aan bewust de juiste strategie te bepalen, afhankelijk van de situatie waarin uw bedrijf zich bevindt en uw eigen groeiambities. De ideale strategische mix verschilt per bedrijf. Heeft u behoefte om hierover te sparren met een expert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.