Klantcases strategieadvies


Berenschot heeft diverse organisaties in verschillende sectoren begeleid op het gebied van strategieadvies. Lees hier enkele voorbeelden.

Rendementsherstel bij een fabrikant in de metaalindustrie

Een middelgrote fabrikant in de metaalindustrie giet en produceert halffabricaten voor de bouw-, automotive en elektronische industrie, maar schrijft al drie jaar rode cijfers. Het bedrijf levert wereldwijd en een derde van de omzet vindt buiten Nederland plaats.

Na enkele jaren in successie is met de kaasschaaf wat van het kostenniveau afgehaald. Zonder resultaat. Het tijdelijk personeel zit al thuis en het ziekteverzuim is al omlaag gebracht. Daarom is samen met Berenschot een herstelplan gemaakt. Als eerste wordt gezocht naar de oorzaak van het teruglopende resultaat. Opvallend is dat bij de grotere klanten een negatief resultaat wordt gehaald. Besloten wordt dus om de kaasschaaf te laten liggen en een geheel andere strategie te kiezen die focust op de winstgevende producten: niet-kernactiviteiten worden versneld afgestoten, de productie wordt volledig anders georganiseerd en operational excellence wordt het leidende principe.

Tijdens deze turnaround worden allerlei acties ondernomen:

 • Een vijfde van het aantal medewerkers verdwijnt;
 • De output wordt verhoogd, het aantal ploegen verlaagd;
 • Er worden meer ovens per man ingepland en de ovenmedewerkers worden ingezet bij het voorbereiden van het werk;
 • Door grotere seriegroottes worden stilstand en omsteltijden drastisch gereduceerd
 • De interne storingsdienst stopt met de fabricage van gereedschappen, functioneert daardoor beter en de storingstijden lopen terug;
 • Tot slot wordt de inkoopafdeling uitgebreid om effectiever te onderhandelen en de brutomarge te verhogen.

Resultaat: de organisatie schrijft sinds de turnaround zwarte cijfers en is de afgelopen drie jaar sterk in omvang en marktaandeel gestegen.

Rendement en productiviteitsverbetering bij Joulz/Stedin

Joulz/Stedin heeft Berenschot gevraagd de organisatie te ondersteunen bij het verlagen van de overhead en het verbeteren van de productiviteit van de directe processen. Bij aanvang zijn ambitieuze doelstellingen gesteld die in de afgelopen jaren ook zijn gerealiseerd, zowel bij de overhead als in de productiviteit op de werkvloer. Samen met Joulz/Stedin heeft Berenschot gewerkt aan doorlichting van de activiteiten, verhoging van de productiviteit en kostenreductie. Dit omvatte onder andere de volgende stappen:

 • Uitvoeren van een overhead benchmark en het ontwikkelen van verbeterplannen voor de overhead.
 • Analyse productiviteit indirecten (werkvoorbereiding, planning, tekenkamer, etc.).
 • Analyse productiviteit directen (werkvloer): producten, processen, organisatie.
 • Kwantitatieve analyse met bestaande direct beschikbare data: kosten, uren, projecten, werkorders, storingen, prestaties, HR-tabel en door separate metingen; tijdsbestedingsonderzoek eigen personeel en inleen.
 • Procesanalyses (Value Stream Mapping) waardetoevoegende activiteiten, knelpunten.
 • Verbeterprogramma geïnitieerd/geleid vanuit de lijn: combinatie van regelmatige metingen en resultaatgerichte projecten op het gebied van werkvoorbereiding, logistiek, uitvoering en planning.

Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn belangrijke kernwaarden bij Joulz. De organisatie moest ook veel meer kostenbewust gaan opereren en de productiviteit aanzienlijk verbeteren. Dat had grote impact op de organisatie. Inhoudelijk waren de verbeterprojecten effectief en passend: overheadreductie, betere planning, slimmer werk voorbereiden, verminderen van administratieve werkzaamheden op de werkvloer, etc.