Bedrijven moeten transformeren


Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op onder andere:

  • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
  • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
  • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Nieuwe businessmodellen komen in meedogenloos tempo op. Technologie zet ketens, businessmodellen en organisatiestructuren op zijn kop. Reputatie en imago zijn door de toenemende transparantie belangrijker dan ooit. We gaan van structuren naar netwerken rondom een klantvraag. Innovatie vindt plaats dwars door alle grenzen heen. Crossovers en innovaties (voor maatschappelijke probleemvelden) staan centraal.

Om in deze hypertransparante en snel veranderende wereld toegevoegde waarde te blijven leveren voor alle stakeholders is permanente transitie een must.

Drs Paul Pietersma MMC – Managing Director Berenschot